Đăng ký doanh nghiệp của bạn

Tại đây bạn có thể đăng ký tài khoản cá nhân trong hệ thống Reservatic. Tài khoản này không liên quan đến việc đặt lịch vắc xin và các khoản đặt lịch này sẽ không được lưu trong tài khoản của bạn.
Nếu bạn muốn đăng ký tiêm chủng COVID-19, trước tiên bạn phải đăng ký tại https://registrace.mzcr.cz và sau đó là https://reservatic.com/ockovani.
Bạn đã có tài khoản chưa?
Đăng nhập

Hệ thống đặt chỗ độc đáo
Ứng dụng Reservatic cung cấp một giải pháp đơn giản và thanh lịch bao gồm sử dụng các khả năng đặt phòng trực tuyến hoặc đặt phòng bằng ứng dụng di động.
Live your time.