Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Reservatic - Hệ thống đặt lịch toàn cầu

Reservatic là một hệ thống đặt lịch trực tuyến duy nhất được thiết kế để khách hàng đặt dịch vụ cùng hiệu quả. Mục đích là để loại bỏ sự chờ đợi của khách hàng đối với dịch vụ đã đặt hàng, đồng thời cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ một hệ thống để sử dụng hiệu quả hơn thời gian làm việc và giảm thiểu mất thời gian. Cả hai bên đặt, hủy hoặc thay đổi đặt lịch hàng ngày. Điều này có liên quan đến một chương trình làm việc đầy thách thức, gây ra các vấn đề về thời gian và tài chính. Ứng dụng Reservatic tập trung vào vấn đề này và đưa ra một giải pháp đơn giản và thanh lịch dựa trên việc sử dụng các tùy chọn ứng dụng di động và trực tuyến.