Reservatic ve finiši před ostrým startem

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Reservatic ve finiši před ostrým startem

Během roku a půl svého života prošel Reservatic dlouhou cestou. Od obyčejného kalendáře vzniklého během jednoho měsíce, po zcela originální interaktivní objednávkový systém.

Podobný vývoj absolvoval i autor projektu Otakar Lucák. V první řadě musel svůj nápad převézt do jednotlivých konkrétních funkcí a zformulovat je do textové podoby. Bylo nutno najít způsob, jak ve srozumitlné formě předat laickou formu zadání počítačovým specialistům k IT realizaci. Bez pomoci Daniela Lefendy, konstruktivního znalce počítačové problematiky, by byla tahle fáze neproveditelná.

Na straně třetí stojí Jiří Kubica, v doprovodu své společnosti Railsformers, která má na starost realizaci a vývoj objednávkového systému. Cesta od laického popisu do programovacího jazyka, byla mnohdy složitá, ale vzájemným spojením všech, se ve finále zrodil systém Reservatic.

Při testování systému, nezbytném pro jeho další vývoj, odvedli zásadní práci naši alfa a beta testeři. Lékařské ambulance a kliniky MUDr. Škuty a MUDr. Kudělky, soukromá rehabilitace JUDr. Seidlera a STK pana Vlka, pak postupně ověřovaly jednotlivé funkce vytvořeného programového systému, ale současně i celkovou životaschopnost hlavní myšlenky Reservaticu. Tedy zda systém Reservaticu lze nejenom teoreticky, ale i v praxi, aplikovat pro zcela nové řešení rezervací termínů, aby zákazník již nikdy nemusel čekat a poskytovatel snížil nebo odstranil své časové ztráty.

Vytvořit tak složitý a rozsáhlý systém vyžaduje hodně práce, trpělivosti, času i financí. Ukázalo se, že o mnoho více, než se původně předpokládalo. Přes všechny složitosti dosáhl Reservatic plné funkčnosti. Chybí mu ještě vzhledová přitažlivost a systém je zbytečně složitý. Ale zjednodušit ho a dát mu špičkový design je úkolem současných dní. To je pole pro naši novou pracovní akvizici, grafika Michala Novotného. Pod jeho vedením finišujeme na tvorbě nové grafiky a uživatelské vstřícnosti.

Chybí málo a Reservatic zaklekne do bloků svého prvního startu. Vedle něho ale nebudou stát žádní soupeři. Reservatic poběží tuto trať jako první ze všech.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.