Reservatic vo finiši pred ostrým štartom

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Reservatic vo finiši pred ostrým štartom

Počas roka a pol svojho života prešiel Reservatic dlhou cestou. Od obyčajného kalendára vzniknutého počas jedného mesiaca, po úplne originálny interaktívny objednávkový systém. Podobný vývoj absolvoval aj autor projektu Otakar Lucák. V prvom rade musel svoj nápad previezť do jednotlivých konkrétnych funkcií a sformulovať ich do textovej podoby. Bolo nutné nájsť spôsob, ako v zrozumiteľnej forme odovzdať laickú formu zadania počítačovým špecialistom na IT realizáciu. Bez pomoci Daniela Lefendy, konštruktívneho znalca počítačovej problematiky, by bola táto fáza neuskutočniteľná. Na strane tretej stojí Jiří Kubica, v sprievode svojej spoločnosti Railsformers, ktorá má na starosť realizáciu a vývoj objednávkového systému. Cesta od laického popisu do programovacieho jazyka, bola často zložitá, ale vzájomným spojením všetkých, sa vo finále zrodil systém Reservatic. Pri testovaní systému, nevyhnutnom pre jeho ďalší vývoj, odviedli zásadnú prácu naši alfa a beta testeri. Lekárske ambulancie a kliniky MUDr. Škuty a MUDr. Kudelky, súkromná rehabilitácia JUDr. Seidlera a STK pána Vlka, potom postupne overovali jednotlivé funkcie vytvoreného programového systému, ale súčasne aj celkovú životaschopnosť hlavnej myšlienky Reservaticu. Teda či systém Reservaticu je možné nielen teoreticky, ale aj v praxi, aplikovať pre úplne nové riešenie rezervácií termínov, aby zákazník už nikdy nemusel čakať a poskytovateľ znížil alebo odstránil svoje časové straty. Vytvoriť tak zložitý a rozsiahly systém si vyžaduje veľa práce, trpezlivosti, času aj financií. Ukázalo sa, že oveľa viac, než sa pôvodne predpokladalo. Napriek všetkým zložitostiam dosiahol Reservatic plnú funkčnosť. Chýba mu ešte vizuálna príťažlivosť a systém je zbytočne zložitý. Ale zjednodušiť ho a dať mu špičkový dizajn je úlohou súčasných dní. To je pole pre našu novú pracovnú akvizíciu, grafika Michala Novotného. Pod jeho vedením finišujeme na tvorbe novej grafiky a užívateľskej ústretovosti. Chýba málo a Reservatic zakľakne do blokov svojho prvého štartu. Vedľa neho ale nebudú stáť žiadni súperi. Reservatic pobeží túto trať ako prvú zo všetkých.

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.