Nova rezervacija

Placení pokut

Tvrtka Kategorija radnje Aktivnost Cijena aktivnosti Trajanje aktivnosti
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Placení pokut Za aktivnost 15 min.

Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou, a to pouze v pondělí nebo středu od 12hod do 17hod na hlavní pokladně.