New reservation

Placení pokut

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Placení pokut For activity 15 min.

Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou, a to pouze v pondělí nebo středu od 12hod do 17hod na hlavní pokladně.