MeDiLa spol. s r.o.
Brno - Campus

Dijagnostički centri i laboratoriji


Odaberite uslugu
Brno - Campus

Brno - Campus

Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Odběr krve 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
OGTT - těhotné 180 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
OGTT - ostatní 180 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem