MeDiLa spol. s r.o.
Hradec Králové - poliklinika Bavlna

Dijagnostički centri i laboratoriji


Odaberite uslugu
Hradec Králové - Bavlna

Hradec Králové - Bavlna

Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Odběr krve 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
OGTT. 240 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem