MeDiLa spol. s r.o.
Pardubice - Chrudim

Dijagnostički centri i laboratoriji


Odaberite uslugu
Pardubice - Chrudim

Pardubice - Chrudim

Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Odběr krve 15 min. Za aktivnost
OGTT 180 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem