MeDiLa spol. s r.o.
Pardubice - Holice

Dijagnostički centri i laboratoriji


Odaberite uslugu
Pardubice - Holice

Pardubice - Holice

Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Odběr krve 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
OGTT 180 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem