MeDiLa spol. s r.o.
Pardubice - Rokycanka

Dijagnostički centri i laboratoriji


Pardubice - Rokycanka

Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Odběr krve 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem