Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Písek, a.s. - Alergologická poradna

Alergologija i klinička imunologija


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Vyšetření 30 minut 30 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem