Registrujte vašu firmu

Tu si môžete registrovať osobný účet v systéme Reservatic.

Účet nie je viazaný na rezerváciu očkovania a tieto rezervácie nebudú uložené do vášho účtu.
V prípade, že sa chcete registrovať k očkovaniu COVID-19, je nutné vykonať najprv registráciu na stránkach https://registrace.mzcr.cz a následne https://reservatic.com/ockovani.

alebo