Rezervačný - globálny rezervačný systém

Reservatic je unikátny on-line rezervačný systém určený pre obojstranne efektívne objednávanie služieb zákazníkom. Cieľom je dosiahnúť, aby zákazník nečakal na objednanú službu a súčasne poskytovateľovi služieb ponúknuť systém pre efektívnejšie využitie pracovného času a obmedzeniu časových strát. Obe strany denne rezervácie objednávajú, rušia alebo menia. S tým je spojená náročná agenda, ktorá spôsobuje časové aj finančné problémy. Aplikácia Reservatic sa zameriava práve na tento problém a ponúka jednoduché a elegantné riešenie spočívajúce vo využití možnosti on-line aj mobilnej aplikácie.