Jakub Hlusička
ČVUT Karlovo náměstí: VR Laboratoř


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 20:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 09:00 - 20:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 09:00 - 20:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 09:00 - 20:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 09:00 - 20:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy 09:00 - 18:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Chủ nhật 09:00 - 18:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)