General Terms and Conditions

ЧАСТИНА I.          ОСНОВНІ УМОВИ

 1. Загальні визначення та тлумачення загальних умов
  1. Терміни, написані з великої літери, які використовуються в цих Загальних положеннях та умовах, мають таке значення, якщо інше не зазначено в цих Загальних положеннях та умовах або їх контексті:
   1. «Програма» означає програмну програму Reservatic©, яка представляє новий спосіб централізованого керування бронюванням Послуг, що веде до економії часу Клієнтів і обмеження втрат часу Постачальників.
   2. «Веб-сайт» означає веб-сайт (веб-інтерфейс), доступний на www.reservatic.com, і всі його підсайти.
   3. «Ліцензія» означає дозвіл на здійснення права на використання Програми.
   4. «Ліцензійна угода» означає ліцензійну угоду, укладену згідно з умовами цих GTC між Постачальником або Клієнтом, як Ліцензіатом, з одного боку, і Компанією, як Ліцензіатом, з іншого боку, на основі якої Компанія надає Постачальнику або Замовнику Ліцензію
   5. «Цивільний кодекс» означає Закон № 89/2012 Coll., Цивільний кодекс, зі змінами.
   6. "Постачальник" означає фізичну або юридичну особу, яка є підприємцем у розумінні статті 420 та наступних статей Цивільного кодексу, яка пропонує Послуги Клієнтам і зацікавлена у використанні Додатку або використовує його для своєї діяльності на підставі Ліцензії. Постачальник завжди є також Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач є представником Постачальника.
   7. "Послуга" означає будь-яку послугу, що надається та пропонується Постачальником Клієнтам через Додаток, за винятком еротичних послуг.
   8. "Компанія" означає Reservatic s.r.o., ідентифікаційний номер: 017 98 715, з юридичною адресою: Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava, зареєстрована в Комерційному реєстрі, що ведеться Регіональним судом в Остраві, секція C, вкладка 68354.
   9. "Користувач" - фізична особа, яка зареєструвалася на Сайті з метою створення Облікового запису користувача, незалежно від причин створення Облікового запису користувача, і яка є Постачальником, представником Постачальника або Замовником.
   10. "Обліковий запис Користувача" - віртуальний обліковий запис Користувача, створений шляхом реєстрації на Сайті, що містить всю інформацію про Користувача, яку Користувач вносить в Обліковий запис при реєстрації або в будь-який час протягом існування Облікового запису Користувача.
   11. "Загальні положення та умови" означають ці Загальні положення та умови, включаючи будь-які майбутні зміни до них.
   12. "Клієнт" означає фізичну (або юридичну) особу, яка є кінцевим користувачем Послуг (наприклад, пацієнт, клієнт перукарні, клієнт шиномонтажу тощо). Замовник завжди є також Користувачем.
  2. При тлумаченні цих ОУЗ застосовуються правила тлумачення, викладені нижче, якщо інше не випливає з цих ОУЗ або їх контексту:
   1. Якщо в цих ОУЗ є посилання на "Статті" або "Статті". або на "пункти" чи "підпункти" без подальшого уточнення, маються на увазі статті або пункти цих ОУЗ.
   2. Там, де в цих ОУЗ є посилання на "дні", маються на увазі календарні дні.
   3. Вирази, що вживаються в цих Умовних позначеннях в однині, включають множину і навпаки, залежно від контексту цих Умовних позначень.
   4. Заголовки в цих ОУЗ надаються лише для зручності і не впливають на тлумачення цих ОУЗ.
 2. Вступні заходи
  1. Компанія є оператором і власником усіх прав на Додаток.
  2. Компанія не продає Додаток Провайдерам або Клієнтам, а надає їм Ліцензію.
  3. Компанія має всі права, необхідні для використання Програми та надання Ліцензії третім особам. Компанія також є власником європейської торгової марки "Reservatic". Надання Ліцензії не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони.
  4. Компанія надає Ліцензію відповідно до умов, викладених у цих ОУП.
  5. Відповідно до § 1751 (1) у поєднанні з § 2358 та наступними статтями Цивільного кодексу, ці ОУП регулюють, зокрема, взаємні права та обов'язки Компанії та Постачальника або Клієнта, що виникають у зв'язку або на підставі Ліцензійної угоди, укладеної через Веб-сайт з метою належного використання Застосунку, а також інші права та обов'язки, пов'язані з використанням Застосунку.
  6. Ці ОУЗ мають переважну силу над застосуванням Цивільного кодексу, якщо Цивільний кодекс прямо не забороняє цього. У випадку, якщо будь-яке питання не врегульоване цими ОУЗ, застосовується законодавство Чеської Республіки, зокрема, Цивільний кодекс.
  7. Ці ОУП є невід'ємною частиною Ліцензійної угоди. У Ліцензійній угоді можуть бути узгоджені положення, що відрізняються від цих ОУП. Положення Ліцензійної угоди, що відрізняються від цих ОУП, мають переважну силу над положеннями цих ОУП.
  8. Ці ОУП також застосовуються до будь-яких оновлень Додатку, які замінюють або доповнюють попередні версії Додатку.
  9. Додаток не призначений для бронювання еротичних послуг.
 3. Реєстрація та обліковий запис користувача
  1. Реєстрація на Сайті є обов'язковою перед укладенням Ліцензійної угоди. Після реєстрації для Користувача автоматично створюється Обліковий запис Користувача. Реєстрація та створення Облікового запису Користувача є повністю добровільними та безкоштовними.
  2. Після реєстрації доступ до облікового запису Користувача на Сайті здійснюється шляхом введення імені Користувача, яке є адресою електронної пошти Користувача, за допомогою якої Користувач зареєструвався на Сайті, та обраного Користувачем пароля.
  3. Ви можете видалити свій обліковий запис користувача в будь-який час через свій обліковий запис користувача в розділі "Мій профіль".
  4. Користувач зобов'язаний захищати свої дані для входу (ім'я користувача та пароль) від втрати або неправомірного використання. Користувач також зобов'язаний захистити свої технічні пристрої в тій мірі, в якій це розумно необхідно для мінімізації ризику неправомірного використання даних для входу в обліковий запис Користувача. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за втрату облікових даних для входу або за їх неправомірне використання третіми особами.
  5. Користувач зобов'язаний надавати тільки правдиві, точні, актуальні та повні дані під час реєстрації. Користувач зобов'язаний негайно оновлювати ці дані в разі будь-яких змін через Особистий кабінет користувача в розділі "Мій профіль".
  6. Користувач несе повну відповідальність за використання Акаунта Користувача. Компанія не несе жодної відповідальності за використання Користувачем Акаунта Користувача.

частина II.                ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ

 1. Укладення Ліцензійної угоди з Провайдером
  1. Після реєстрації та створення облікового запису Користувача Користувач має можливість розпочати використання Додатку шляхом (подальшої) реєстрації Постачальника (натиснувши на кнопку "Зареєструвати компанію", доступну на Веб-сайті).
  2. Користувач зобов'язаний надати тільки правдиву, точну, актуальну і повну інформацію про Провайдера при реєстрації Провайдера. Користувач зобов'язаний негайно оновлювати ці дані після будь-яких змін через Особистий кабінет.
  3. У випадку Ліцензії на використання 1 календаря бронювання, Ліцензійна угода між Провайдером та Компанією укладається шляхом завершення процесу реєстрації Провайдера шляхом натискання кнопки "Опублікувати компанію" (після того, як всі необхідні дані будуть вказані належним чином).
  4. У разі придбання Ліцензії на використання 2 або більше календарів бронювання, Ліцензійний договір між Провайдером та Компанією укладається шляхом завершення процесу реєстрації Провайдера шляхом натискання кнопки "Замовити" (після правильного зазначення всіх необхідних даних) та оплати вартості Ліцензії на використання замовленої кількості календарів бронювання.
  5. У випадку вже зареєстрованих Постачальників, укладений Ліцензійний договір між Постачальником та Компанією змінюється шляхом сплати Ліцензійної ціни за використання нової замовленої кількості календарів бронювання, за умови, що кількість нових використаних календарів бронювання не покриває сплачену до цього часу Ліцензійну ціну (тобто у випадку, якщо Постачальник перевищує ліміт календарів бронювання, встановлений для відповідної цінової програми, щодо кількості використаних календарів бронювання).
  6. Користувач не має права реєструвати в Додатку Постачальника, якого він не уповноважений представляти.
  7. Компанія має право в будь-який час вимагати від Користувача підтвердження законного права представляти Постачальника, і Користувач зобов'язаний негайно виконати таку вимогу Компанії. Невиконання цієї вимоги дає право Компанії зробити Додаток недоступним.
  8. У випадку, якщо Користувач зареєструє в Додатку Постачальника, від імені якого він не уповноважений діяти, Користувач зобов'язаний сплатити Компанії договірний штраф у розмірі 100 000 чеських крон. Сплата неустойки не впливає на право Компанії на відшкодування збитків у повному обсязі.
  9. Якщо Провайдер не запустить пробну версію послуги (далі - "Пробна версія") протягом 30 днів з моменту реєстрації компанії, Провайдеру буде надіслано електронне повідомлення про неактивовану Пробну версію. Електронний лист буде надіслано на адресу, вказану Постачальником під час реєстрації. Якщо компанія не зробить цього протягом наступних 30 днів після отримання електронного листа, вона буде автоматично видалена з системи.
 2. Ліцензія провайдера
  1. Виконавець має право використовувати Додаток виключно для бронювання пропонованих ним Послуг та управління бронюванням Послуг, а також у зв'язку з використанням інших додаткових функцій Додатку (поточних або майбутніх).
  2. Одночасно з Ліцензією Компанія надає Провайдерам послугу технічної підтримки та допомоги.
  3. Компанія може на підставі індивідуальної угоди з Постачальником надавати додаткові послуги, пов'язані з Застосунком, такі як навчання, впровадження Застосунку тощо, як правило, за заздалегідь визначену плату.
  4. Ліцензія надається на невиключній основі без територіальних обмежень.
 3. Вартість ліцензії провайдера
  1. Вартість Ліцензії залежить від кількості календарів бронювання, які використовує Постачальник
  2. Ліцензія на використання 1 календаря бронювання безкоштовна (ціна програми БЕЗКОШТОВНА).
  3. Ліцензія на використання 2 або більше календарів бронювання є платною. Наразі ціни Ліцензій на використання 2 і більше календарів бронювання (цінові програми СТАНДАРТ, ПРОФІ та МЕНЕДЖЕР) вказані на Сайті в розділі "Прейскурант", або будуть повідомлені Провайдеру за запитом.
  4. Зобов'язання сплатити ціну Ліцензії за використання 2 або більше календарів бронювання не пов'язане з фактичним використанням всіх календарів бронювання Постачальником протягом періоду, на який Постачальник підписався на Ліцензію, а також з обсягом такого використання.
  5. Ціни на ліцензії вказані без ПДВ.
 4. Умови оплати
  1. Вартість Ліцензії, включаючи ПДВ, завжди сплачується заздалегідь.
  2. Постачальник має можливість заздалегідь вибрати період, на який передплачується Ліцензія (так званий термін підписки). Стандартно пропонуються підписки на 1 місяць, 3 місяці та 12 місяців.
  3. Постачальник сплачує Ліцензійну ціну кредитною карткою або банківським переказом на банківський рахунок Компанії.
  4. Вартість ліцензії сплачується в момент зарахування коштів на банківський рахунок Компанії (зазвичай негайно в разі оплати кредитною карткою).
  5. Рахунок-фактура на оплату Ліцензії виставляється Постачальнику податковим документом, який виписується Компанією та надсилається Постачальнику без зайвої затримки після сплати Ліцензійної ціни. Постачальник погоджується надсилати податковий документ в електронному вигляді (зазвичай у форматі *.pdf) на електронну адресу, вказану під час реєстрації.
  6. Датою виконання робіт, що підлягають оподаткуванню, є дата оплати замовленої Ліцензії.
  7. Провайдер не має права відступати свої вимоги за Ліцензійною угодою (в тому числі заставу), передавати в заставу свої вимоги за Ліцензійною угодою або передавати свої зобов'язання за Ліцензійною угодою третій особі без попередньої письмової згоди Компанії.
  8. Провайдер не має права в односторонньому порядку зараховувати будь-які свої вимоги проти будь-яких вимог Компанії за Ліцензійною угодою.
 5. Припинення дії ліцензії провайдера
  1. Ліцензія на використання 1 календаря бронювання надається на невизначений період часу. Дія ліцензійної угоди автоматично припиняється шляхом видалення Постачальника з Облікового запису Користувача (так зване видалення компанії) або шляхом видалення Облікового запису Користувача, через який компанія Постачальника була зареєстрована в Додатку.
  2. Ліцензія на використання 2 або більше календарів бронювання надається на період, за який була сплачена (внесена) вартість Ліцензії. Якщо вартість Ліцензії не буде сплачена (внесена) за наступний період, Ліцензійний договір буде автоматично розірвано в останній день оплаченого періоду.
  3. Компанія може розірвати Ліцензійну угоду в будь-який час, якщо Провайдер порушить будь-яке зі своїх зобов'язань за цими ОУП і не усуне порушення навіть протягом 5 днів з дати отримання повідомлення Компанії про усунення порушення.
  4. У разі розірвання Ліцензійного договору, предметом якого була Ліцензія на використання 2 або більше календарів бронювання, у зв'язку з порушенням будь-якого із зобов'язань Провайдера за цими ОУП, Провайдер не має права на повернення переплати ціни Ліцензії, сплаченої за період після розірвання Ліцензійного договору. Переплата є договірною неустойкою за порушення Провайдером своїх зобов'язань за цими ОУП.
  5. Провайдер має право відмовитися від Ліцензійної угоди, якщо Додаток не функціонує в повному обсязі більше 10 робочих днів поспіль.
  6. Постачальник також має право розірвати Ліцензійну угоду у випадку щонайменше 3 повторних серйозних технічних проблем або ненадання Компанією узгодженої частини платних послуг, за умови, що Постачальник повідомив Компанію про серйозні технічні проблеми Додатку або ненадання узгодженої частини платних послуг, надав Компанії мінімум 5 робочих днів для усунення проблеми, а Компанія не усунула серйозну технічну проблему або не надала Підприємцю узгоджену частину платних послуг навіть протягом цього додаткового періоду.
  7. У разі припинення дії Ліцензійної угоди відповідно до пунктів 8.5 та 8.6 вище, Постачальник має право на відшкодування пропорційної частини сплаченої ціни Ліцензії.
 6. Інші ліцензійні угоди (провайдер)
  1. Провайдер не має права:
   1. надавати будь-які повноваження, що є частиною Ліцензії, третім особам або передавати Ліцензію третім особам, навіть частково, без попередньої письмової згоди Компанії.
   2. змінювати, копіювати, відтворювати, перекладати, здавати в оренду, лізинг, позичати, продавати, поширювати або іншим чином змінювати Додаток та його зміст або створювати додатки, подібні до Додатку, без попередньої письмової згоди Компанії;
   3. вносити в Додаток будь-які дані, які не є необхідними для функціонування Додатку, тобто для бронювання та адміністрування Послуг, зокрема конфіденційну, захищену законом або будь-яку іншу інформацію, внесення якої в Додаток може завдати шкоди Компанії або будь-якій третій особі;
   4. діяти всупереч загальнообов'язковим правовим нормам, зокрема законодавству про захист прав інтелектуальної власності;
   5. використовувати Застосунок у спосіб, що суперечить призначенню Застосунку, загальноприйнятому законодавству або порушує права третіх осіб.
  2. Крім того, Провайдер не має права:
   1. створювати і поширювати через Додаток будь-яку наклепницьку, вульгарну, загрозливу, расистську, образливу, неетичну, порнографічну або іншу недоречну або незаконну інформацію, матеріали і думки, або будь-яку інформацію, матеріали і думки, які зачіпають або порушують права третіх осіб або створення і поширення яких є протиправним діянням;
   2. створювати в Додатку, завантажувати в Додаток або поширювати через Додаток контент, володіння або поширення якого є незаконним, контент, що порушує права третьої особи або є частиною незаконної діяльності, розсилати через Додаток спам або намагатися отримати доступ до облікового запису іншого Користувача або до серверів Компанії;
   3. завантажувати, передавати або іншим чином зберігати в Додатку контент, який може містити будь-які віруси або інші файли чи програми, що можуть знищити, пошкодити або обмежити функціональність Додатку;
   4. використовувати будь-які практики або матеріали Додатку або Компанії, які будь-яким чином зачіпають, порушують або порушують права власності або інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб;
   5. здійснювати дії, які можуть будь-яким чином обмежити або поставити під загрозу функціональність і безпеку Веб-сайту, Додатку та пов'язаних з ними сервісів або функціональних можливостей, або намагатися подолати встановлені (захисні) елементи окремих сервісів, функціональних можливостей і функцій Додатку.
  3. Як Користувач, так і Провайдер зобов'язуються надавати Компанії необхідну допомогу в усуненні несправностей або внесенні змін до Додатку або Веб-сайту за запитом.
  4. Порушення вищевказаних зобов'язань вважається істотним і дає право Компанії розірвати Ліцензійну угоду та анулювати Обліковий запис Користувача або вимагати відшкодування збитків.
  5. Компанія має право тимчасово або назавжди обмежити використання Застосунку або функціональність Застосунку в разі порушення будь-якого зобов'язання за цими ОУП або будь-якої атаки на безпеку Застосунку або Веб-сайту без будь-якої компенсації.
  6. Укладаючи Ліцензійну угоду, Провайдер визнає, що, навіть незважаючи на всі зусилля Компанії, Додаток може бути недоступним протягом короткого періоду часу через обставини, що знаходяться поза межами контролю Компанії. Провайдер погоджується та зобов'язується, що всі його дані, які зберігаються в Додатку, завжди будуть доступні з іншого джерела.

ЧАСТИНА ІІІ.             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

 1. Укладення ліцензійного договору з Замовником
  1. Укладення Ліцензійної угоди з Клієнтом і надання безоплатної Ліцензії відбувається в момент реєстрації Користувача, який є Клієнтом, і створення Облікового запису Користувача.
  2. Згідно з Ліцензією, укладеною з Клієнтом, Клієнт має право безкоштовно використовувати Додаток виключно з метою бронювання Послуг.
  3. Разом з Ліцензією Компанія надає Клієнтам послуги технічної підтримки та допомоги.
  4. Ліцензія завжди надається Клієнту безкоштовно і як невиключна ліцензія без територіальних обмежень.
  5. Укладаючи Ліцензійну угоду, Клієнт визнає, що, навіть незважаючи на всі зусилля Компанії, Додаток може бути тимчасово недоступним через обставини, що знаходяться поза межами контролю Компанії. Клієнт погоджується і зобов'язується, що всі його дані, що зберігаються в Додатку, завжди будуть доступні з іншого джерела.
  6. Замовник погоджується на використання дистанційних засобів зв'язку при укладенні Ліцензійного договору. Витрати, понесені Замовником при використанні дистанційних засобів зв'язку у зв'язку з укладенням Ліцензійного договору (витрати на підключення до мережі Інтернет, витрати на телефонні дзвінки), покладаються на Замовника, і Замовник визнає, що розмір таких витрат повністю залежить від умов підключення до мережі Інтернет або телефонного зв'язку, що використовуються Замовником.
 2. Припинення дії Ліцензії Замовника (відмова від Ліцензійної угоди)
  1. Ліцензія надається на невизначений термін.
  2. Компанія може розірвати Ліцензійну угоду в будь-який час, якщо Клієнт порушує будь-яке із своїх зобов'язань за цими ОУП і не усуває порушення навіть протягом 5 днів з дати отримання повідомлення Компанії про усунення порушення.
  3. Клієнт може відмовитися від Ліцензійної угоди в будь-який час без пояснення причин шляхом видалення Облікового запису користувача. При видаленні Акаунта користувача Ліцензійна угода буде автоматично анульована.
 3. Інші ліцензійні угоди (Замовник)
  1. Клієнт не має на це права:
   1. надавати будь-які повноваження, що є частиною Ліцензії, третім особам або передавати Ліцензію третім особам, навіть частково, без попередньої письмової згоди Компанії.
   2. змінювати, копіювати, відтворювати, перекладати, здавати в оренду, лізинг, позичати, продавати, поширювати або іншим чином змінювати Додаток та його зміст або створювати додатки, подібні до Додатку, без попередньої письмової згоди Компанії;
   3. вносити в Додаток будь-які дані, які не є необхідними для функціонування Додатку, тобто для бронювання Послуг, зокрема конфіденційну, охоронювану законом або будь-яку іншу інформацію, внесення якої в Додаток може завдати шкоди Компанії або будь-якій третій особі;
   4. діяти всупереч загальнообов'язковим правовим нормам, зокрема законодавству про захист прав інтелектуальної власності;
   5. використовувати Застосунок у спосіб, що суперечить призначенню Застосунку, загальноприйнятому законодавству або порушує права третіх осіб.
  2. Крім того, Клієнт не має на це права:
   1. створювати і поширювати через Додаток будь-яку наклепницьку, вульгарну, загрозливу, расистську, образливу, неетичну, порнографічну або іншу недоречну або незаконну інформацію, матеріали і думки, або будь-яку інформацію, матеріали і думки, які зачіпають або порушують права третіх осіб або створення і поширення яких є протиправним діянням;
   2. створювати, завантажувати або поширювати через Додаток контент, володіння або поширення якого є порушенням загальнообов'язкових правових норм, контент, що порушує авторські права третьої сторони або є частиною незаконної діяльності, розсилати через Додаток спам або намагатися отримати доступ до облікового запису Користувача іншого Користувача або до серверів Компанії;
   3. завантажувати, передавати або іншим чином зберігати в Додатку контент, який може містити будь-які віруси або інші файли чи програми, що можуть знищити, пошкодити або обмежити функціональність Додатку;
   4. використовувати будь-які практики або матеріали Додатку або Компанії, які будь-яким чином зачіпають, порушують або порушують права власності або інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб;
   5. здійснювати дії, які можуть будь-яким чином обмежити або поставити під загрозу функціональність і безпеку Веб-сайту, Додатку та пов'язаних з ними сервісів або функціональних можливостей, або намагатися подолати встановлені (захисні) елементи окремих сервісів, функціональних можливостей і функцій Додатку.
  3. Клієнт зобов'язується надавати Компанії необхідну допомогу в усуненні несправностей або внесенні змін до Додатку або Веб-сайту за запитом.
  4. Порушення вищевказаних зобов'язань вважається істотним і дає право Компанії розірвати Ліцензійну угоду та анулювати Обліковий запис Користувача або вимагати відшкодування збитків.
  5. Компанія має право тимчасово або назавжди обмежити використання Застосунку або функціональність Застосунку в разі порушення будь-якого зобов'язання за цими ОУП або будь-якої атаки на безпеку Застосунку або Веб-сайту без будь-якої компенсації.

ЧАСТИНА IV.                        УМОВИ НАДАННЯ ТА БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ

 1. Умови надання послуг
  1. Зобов'язання, що виникають через Заявку, зокрема на підставі бронювання Послуги, а також права та обов'язки, що випливають з них, регулюються індивідуальними договірними умовами, узгодженими між Виконавцем і Замовником, а в разі їх відсутності - загальнообов'язковими правовими нормами, зокрема відповідними положеннями Цивільного кодексу; те ж саме стосується прав та обов'язків, що випливають із зобов'язання між Виконавцем і Замовником, предметом якого є надання заброньованої Послуги.
  2. Компанія не є стороною будь-яких зобов'язань, що виникають між Постачальником та Клієнтом через Додаток.
  3. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену порушенням зобов'язань Виконавця, що випливають із зобов'язань між Виконавцем та Клієнтом через Додаток.
  4. Компанія не гарантує, не поручається і не несе відповідальності за належне і своєчасне надання зарезервованої Послуги або виконання будь-якого іншого зобов'язання, що виникає між Провайдером і Користувачем через Додаток з боку Провайдера.
 2. Бронювання послуг
  1. Бронювання Послуг можна здійснити, увійшовши до Акаунта користувача після пошуку відповідного Постачальника, пропонованої Постачальником послуги (так званої акції), року, місяця, дня і часу обраної Послуги або заповнивши ім'я та прізвище (якщо ці дані не були внесені до Акаунта користувача), а потім натиснувши на кнопку "Забронювати".
  2. Ви можете змінити або скасувати своє бронювання Сервісу через свій обліковий запис користувача в розділі "Мої бронювання".
  3. Умови скасування Послуг регулюються умовами та положеннями відповідних Провайдерів; ці умови можуть відрізнятися від Провайдера до Провайдера.
  4. Замовник визнає, що за бронювання Послуг деяких Постачальників може стягуватися плата за бронювання. У такому випадку бронювання Послуги буде завершено тільки після сплати збору за бронювання.
  5. Розмір плати за бронювання визначається на розсуд Постачальників.
  6. Виконавець врахує сплачений збір за бронювання при розрахунку винагороди за надання заброньованої Послуги (винагорода за надання заброньованої Послуги, як правило, зменшується на сплачений збір за бронювання).
 3. Оплата вартості бронювання
  1. Оплата за бронювання можлива лише кредитною карткою онлайн через платіжний шлюз GoPay.
  2. Клієнт зобов'язаний сплатити плату за бронювання негайно або не пізніше ніж протягом 1 години з моменту бронювання Послуги в розділі "Моє бронювання".
  3. Після успішної оплати вартості бронювання Клієнт отримає підтвердження оплати вартості бронювання. Підтвердження оплати вартості бронювання буде надіслано на електронну адресу Клієнта, вказану в діалоговому вікні платіжного шлюзу GoPay для введення номера платіжної картки.
  4. Більш детальна інформація про платіжний шлюз GoPay доступна на сайті оператора платіжного шлюзу GoPay (доступний за адресою: https://help.gopay.com/cs/).
  5. Усі витрати та збори, пов'язані зі створенням та використанням облікового запису GoPay, несе Постачальник.
 4. Налаштування оплати комісії за бронювання
  1. Оплату за бронювання можуть вимагати лише ті постачальники, які мають обліковий запис GoPay.
  2. Щоб активувати оплату за бронювання, Постачальник повинен ввести дані доступу до свого облікового запису GoPay в Акаунті користувача, що активує платіжний шлюз.
  3. Після активації платіжного шлюзу Клієнт повинен буде сплатити плату за бронювання, щоб завершити бронювання Послуги.
  4. Розмір плати за бронювання встановлюється Виконавцем на власний розсуд.
  5. Усі платежі за бронювання будуть зараховані безпосередньо на рахунок GoPay Постачальника.
 5. Комісії Компанії
  1. Компанія має право на комісію за кожну сплачену плату за бронювання.
  2. У випадку, якщо Провайдер має Ліцензію на використання 1 календаря бронювання (тарифна програма FREE), розмір комісії становить 5% від кожної сплаченої оплати за бронювання з урахуванням/без урахування ПДВ. У випадку, якщо Провайдер має Ліцензію на використання 2 або більше календарів бронювання (тарифні програми FREE, STANDARD, PROFI), розмір комісії становить 3% від кожної сплаченої оплати за бронювання з урахуванням/без урахування ПДВ.
  3. Сума узгодженої комісії покриває всі витрати Компанії, пов'язані з адмініструванням сплачених платежів за бронювання. Узгоджена комісія не включає комісію за платежі через платіжний шлюз GoPay, яка буде стягуватися з Виконавця оператором платіжного шлюзу GoPay; ці збори повинні бути сплачені Виконавцем понад комісію, узгоджену в пункті 17.2, безпосередньо оператору платіжного шлюзу GoPay.
  4. Компанія виставляє Провайдеру рахунок-фактуру на комісійну винагороду один раз на календарний місяць, сукупно за всі платежі за бронювання, здійснені у відповідному календарному місяці, завжди не пізніше 15-го числа календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому були здійснені платежі за бронювання. Термін оплати податкової накладної становить 15 днів з дати її виписки. До комісії буде додано відповідний ПДВ.
  5. У разі затримки сплати виставленої комісії Провайдер сплачує Компанії відсотки за прострочення платежу за ставкою 25% річних.
 6. SMS-повідомлення
  1. Постачальники мають можливість налаштувати послугу SMS-повідомлень через Акаунт користувача, які будуть автоматично надсилатися Клієнтам, які забронювали часткову Послугу у Постачальника (SMS-повідомлення можуть також автоматично надсилатися у разі зміни бронювання, видалення бронювання або як нагадування про бронювання).
  2. Послуга автоматичного SMS-інформування є платною. Плата за SMS-повідомлення сплачується заздалегідь у вигляді SMS-кредиту.
  3. Вартість 1 SMS, що містить 160 символів, становить 1 CZK, без ПДВ.
  4. Виконавець має право самостійно вибирати текст SMS-повідомлення тільки для SMS-повідомлень, які надсилаються Замовнику в разі зміни або скасування бронювання Послуг. Якщо текст SMS-повідомлення, обраний Виконавцем, перевищує 160 символів, Замовнику буде надіслано 2 або більше SMS-повідомлень (відповідно до фактичної кількості символів, що містяться в SMS-повідомленні), а з Виконавця буде вирахувано кредит за фактичну кількість надісланих SMS-повідомлень.

ЧАСТИНА V. СИСТЕМА КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ

 1. Конкретні визначення для термінів Схеми резервування
  1. Терміни, що пишуться з великої літери і використовуються в цьому Розділі V., мають такі значення, якщо тільки контекст або ці ОУЗ не вказують на інше:
   1. "Комісійна система" - система, в якій Афілійовані особи проводять Акції та отримують комісійні за транзакції.
   2. "Обліковий запис" означає веб-додаток, доступний через Акаунт користувача після реєстрації Партнера в Системі надання послуг, який дозволяє Партнеру отримати доступ до огляду Системи надання послуг. Обліковий запис є частиною Акаунта користувача.
   3. "Комісія" - це винагорода, яка виплачується Партнеру за кожну Транзакцію.
   4. "Транзакція" означає платіж за надання Ліцензії на розгляд, що відповідає умовам, викладеним у пункті 23.2.
   5. "Партнер" - Користувач, який бажає зареєструватися або вже зареєструвався в Системі надання послуг.
   6. "Просування" - маркетингова підтримка та просування Компанії та Застосунку серед третіх осіб відповідно до умов Схеми підписки з метою залучення користувачів Застосунку, зокрема з боку Провайдерів.
   7. "Договір про співпрацю" - договір, укладений на умовах, погоджених в цих ОУП, між Партнером і Компанією в розумінні статті 1746(2) Цивільного кодексу, предметом якого є зобов'язання Партнера дотримуватися умов Системи винагороди, погоджених в цих ОУП, і зобов'язання Компанії виплачувати Партнеру винагороду відповідно до цих умов.
 2. Реєстрація в системі забезпечення
  1. Участь у Системі забезпечення створюється шляхом реєстрації Партнера в Системі забезпечення.
  2. Не існує юридичного права на участь у Програмі забезпечення.
  3. Участь у Системі забезпечення є повністю добровільною і може бути скасована в будь-який час.
  4. При реєстрації Партнера в Системі провайдингу між Партнером і Компанією укладається Договір про співпрацю.
  5. При реєстрації в Системі надання послуг Партнер зобов'язаний надати достовірну та повну інформацію, необхідну для участі в Системі надання послуг, та підтримувати її в актуальному стані. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені наданням недостовірної або неповної інформації при реєстрації в Системі надання послуг.
  6. Партнер зобов'язаний захищати надані імена доступу та паролі до Системи надання послуг від неправомірного використання третіми особами. Партнер зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-які технічні збої в роботі Системи надання послуг або збої в системі безпеки за допомогою електронного листа, надісланого на адресу info@reservatic.com.
  7. Партнер зобов'язується не використовувати Систему надання послуг та її функціональні можливості всупереч її призначенню та намірам.
 3. Форма просування
  1. На підставі Договору про співпрацю Партнер має право обирати форму та спосіб проведення Промо-акції, що не суперечить цим ОУП.
  2. Партнер зобов'язаний захищати законні інтереси та ім'я Додатку і Компанії, діяти відповідно до загальнообов'язкових правових норм, не завдавати шкоди правам Компанії або третіх осіб і не вчиняти жодних дій, які б суперечили етиці або загальноприйнятій практиці ділових відносин.
  3. Реклама заборонена:
   1. у формі будь-якого повідомлення або оголошення, зміст якого є вульгарним, погрозливим, расистським, образливим, сексистським, образливим, неетичним, еротичним або порнографічним, наклепницьким чи іншим чином недоречним або таким, що порушує загальнообов'язкові правові норми;
   2. через веб-сайти, журнали, газети та інші засоби поширювати публічні повідомлення вульгарного, погрозливого, расистського, образливого, сексистського, образливого, неетичного, еротичного чи порнографічного, наклепницького чи іншого неналежного змісту або змісту, що порушує загальнообов'язкові правові норми, зокрема ті, що пропагують або заохочують порушення прав і свобод (особистих, релігійних, культурних тощо);
   3. у будь-якій формі, яку можна класифікувати як спам або небажані повідомлення;
   4. у будь-якій формі, що суперечить добрим манерам або принципам належної поведінки.
  4. Якщо Компанія виявить, що Партнер порушує заборону, передбачену пунктом 21.3, вона має право негайно розірвати Угоду про співпрацю та виключити Партнера з Комісійної системи. У такому випадку Партнер втрачає право на виплату Комісійної винагороди, яка ще не була виплачена, і несе відповідальність за будь-які збитки, завдані Компанії своїми діями.
  5. Партнер несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Компанії або третім особам в ході власної діяльності в рамках Акції.
  6. Партнер зобов'язується дотримуватися інструкцій Компанії під час участі в Системі винагород та реалізації Акції.
  7. У разі припинення дії облікового запису Партнера у зв'язку з розірванням Договору про співпрацю, Партнер зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту розірвання Договору про співпрацю, припинити всю власну діяльність у Системі надання послуг та більше не проводити Акцію.
 4. Банери та унікальне посилання
  1. Партнер має право використовувати в цілях Промоції заздалегідь виготовлені банери, які Компанія надасть Партнеру після реєстрації в Комісійній системі.
  2. У разі використання Партнером в Акції заздалегідь підготовлених банерів, Партнер зобов'язується використовувати їх без змін і відповідно до інструкцій Компанії до типу заздалегідь підготовленого банера. Авторські права Компанії на заздалегідь виготовлені банери залишаються незмінними.
  3. Партнер також має право використовувати з метою Просування на своєму або інших сайтах, в рекламі та в соціальних мережах унікальне посилання для поширення, яке Компанія надає Партнеру після реєстрації в Системі надання послуг.
 5. Комісія
  1. Розмір комісійної винагороди становить 10% від кожної Транзакції, здійсненої протягом 2 років з моменту першої реєстрації в розумінні пункту 3.1 та наступних, незалежно від того, коли було укладено Ліцензійну угоду з Провайдером, що відноситься до Партнера в розумінні пункту 23.2 та наступних.

(Для уникнення сумнівів наведемо наступний приклад: пан Новак є керуючим директором компанії Pneuservis Novák s.r.o. Пан Новак отримав доступ до Веб-сайту 1 січня 2020 року, активно натиснувши на банер свого друга, який є Партнером, і відразу після реєстрації та створення Облікового запису користувача зареєстрував компанію (компанію) Pneuservis Novák s.r.o. У 2020 році компанія Pneuservis Novák s.r.o. мала хороші економічні показники, розширила свої послуги, і пану Новаку знадобилося більше календарів для бронювання. Тому в лютому 2021 року він перейшов з БЕЗКОШТОВНОЇ версії на СТАНДАРТНУ і оформив підписку на 12 місяців. Оскільки транзакція (оплата абонентської плати) була здійснена протягом 2 років з моменту першої реєстрації (тобто між 1 січня 2020 року і 1 січня 2022 року), партнер (друг пана Новака) має право на комісію за цю транзакцію. Якщо пан Новак підпишеться на СТАНДАРТНУ версію у 2022 році, оплата такої підписки більше не дасть права на отримання Комісійної винагороди)

 

  1. Право на отримання Комісійної винагороди виникає у разі здійснення Транзакції Постачальником, який отримав доступ до Веб-сайту шляхом активного натискання на банер або за унікальним посиланням (у розумінні Статті 22) і згодом зареєструвався та отримав автоматично створений Обліковий запис користувача, тобто у спосіб, який дозволяє Компанії пов'язати такого Постачальника з Партнером.
  2. Партнер визнає та погоджується з тим, що якщо Провайдер не має відношення до Партнера на момент реєстрації (наприклад, Провайдер потрапляє на Сайт після активного кліка на заздалегідь підготовлений банер або за унікальним посиланням, але не реєструється або реєструється пізніше під час відвідування Сайту не через активний клік на заздалегідь підготовлений банер або унікальне посилання), то Партнер не має права на отримання Комісійної винагороди за оплату Ліцензії, здійснену таким Провайдером. У зв'язку з цим Партнер приймає наступні умови:
   1. Компанія відстежує всіх потенційних Постачальників, які отримують доступ до Веб-сайту, за допомогою файлів cookie в їхньому браузері, використовуючи індивідуальні коди, які є частиною попередньо встановлених банерів або унікальних посилань.
   2. Якщо потенційний Постачальник отримує доступ до Веб-сайту за кількома унікальними посиланнями від декількох Партнерів, останнє з унікальних посилань або Партнер, чиє унікальне посилання було введено останнім, завжди матиме пріоритет, і будь-яка Транзакція буде призначена цьому Партнеру.
   3. Якщо потенційний Постачальник вносить зміни в файли cookie, зокрема, очищає їх, інформація буде втрачена, і в цьому випадку неможливо пов'язати Транзакцію такого Постачальника з Партнером, а Партнер не має права на отримання Комісійної винагороди. Інформація про походження Постачальника зазвичай зберігається в файлах cookie з терміном дії 30 днів.
   4. Технологія відстеження, що використовується Компанією в рамках Системи винагород, є єдиним джерелом для відстеження Постачальників, розподілу Транзакцій між Партнерами та нарахування винагороди Партнерам.
  3. Партнер не має права на отримання Комісійної винагороди за транзакції, здійснені Провайдером, який раніше був Клієнтом. При цьому Партнер не має права на отримання Комісійної винагороди за операціями, здійсненими самим Партнером, членами його сім'ї або іншими близькими особами, особами, пов'язаними з Партнером майновими, діловими або подібними відносинами.
 1. Умови оплати Комісії
  1. Ціни на Ліцензії, вказані на Веб-сайті, не включають ПДВ.
  2. Всі комісійні будуть розраховуватися на основі ціни Ліцензії без урахування ПДВ.
  3. Комісійна винагорода виплачується Партнеру в будь-який час за запитом Партнера на виплату Комісійної винагороди та після пред'явлення рахунку-фактури (або податкової квитанції), за допомогою якого Партнер розраховується з Компанією за Комісійну винагороду, на яку має право Партнер. Рахунок-фактура (податкова квитанція) підлягає оплаті протягом щонайменше 30 днів з дати надання Компанії.
 2. Права та обов'язки Товариства
  1. Товариство забезпечує безперебійну роботу Системи резервування, включаючи Рахунок резервування, за винятком ситуацій, коли виникає надзвичайна, непередбачувана або непереборна перешкода, що не залежить від волі Товариства (наприклад, форс-мажорні обставини, аварії, перебої в роботі телекомунікаційних мереж загального користування тощо), або у разі необхідності виконання дій, необхідних для забезпечення безперебійної роботи (наприклад, технічне обслуговування обладнання, оновлення програмного забезпечення тощо).
  2. Компанія відстежує та оцінює всі платежі за Ліцензії, розподіляє платежі, що відповідають визначенню Транзакції, на користь Партнера, розраховує та реєструє Комісійні та інформує Партнера про розмір Комісійної винагороди за допомогою Рахунку для виплати Комісійних.
  3. Компанія має право в будь-який час, навіть без пояснення причин, в односторонньому порядку призупинити реєстрацію Партнера в Системі виплат винагороди, а також вимагати від Партнера припинити проведення Акції та видалити всі рекламні оголошення та рекламні площі, що використовуються в Акції; будь-яке право (або майбутні права) Партнера на виплату винагороди в цьому випадку залишається незмінним.
  4. Компанія має право не виплачувати комісійну винагороду в разі надання Партнером невірних контактних, платіжних або ідентифікаційних даних при реєстрації в системі виплати комісійної винагороди. Відповідальність за достовірність таких даних лежить на Партнері. Компанія має право в будь-який час до виплати Комісійної винагороди запросити у Партнера підтвердження правильності його контактних, платіжних або ідентифікаційних даних, а Партнер зобов'язаний без зволікання виконати такий запит.
 3. Інші умови та положення Системи надання послуг
  1. Партнер не має права на відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з його діяльністю в рамках Системи забезпечення.
  2. Партнер не має права діяти від імені Компанії або від імені Компанії. Він також не має права діяти таким чином, щоб викликати плутанину між Партнером і Компанією або створювати враження, що він є уповноваженим рекламним представником Компанії.
  3. Партнер зобов'язаний регулярно перевіряти стан свого Комісійного рахунку. Партнер може оскаржити стан свого Резервного рахунку, якщо виявить невідповідність інформації, що міститься в ньому, протягом 30 днів з моменту настання істотної події, не зафіксованої в Резервному рахунку. Компанія зобов'язана розслідувати таке заперечення протягом 30 днів і повідомити Партнера електронною поштою про результати розслідування та внести будь-які виправлення до записів на Резервному рахунку.
  4. У разі виникнення ситуації, коли Партнер зловживає правилами Комісійної системи з метою отримання необґрунтованої вигоди, Компанія має право відповідно зменшити розмір комісійної винагороди Партнера, негайно розірвати Угоду про співпрацю та виключити Партнера з Комісійної системи.

ЧАСТИНА VI.                        ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

 1. Обмеження відповідальності та інші обмеження
  1. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням Додатку. Користувач, Провайдер і Замовник використовують Додаток виключно на свій страх і ризик і несуть всі ризики, пов'язані з використанням Додатку.
  2. Компанія не несе відповідальності за дії, що здійснюються Постачальником за допомогою Додатку по відношенню до Клієнтів, а також не гарантує, що використання Додатку буде прибутковим для Постачальника або що Постачальник досягне більшого прибутку за допомогою Додатку. Компанія не несе відповідальності за непрямі збитки, що виникли в результаті використання Додатку, тобто за втрату прибутку, втрату продажів, фінансові або непрямі, спеціальні або побічні збитки.
  3. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням Додатку, а також за будь-які збитки з боку Користувача, Постачальника та Замовника, спричинені використанням Додатку третіми особами.
  4. Компанія не несе відповідальності за будь-яку втрату або неправильне використання даних, що зберігаються в Додатку, а також за будь-яку заподіяну цим шкоду. Користувач, Виконавець і Замовник зобов'язані регулярно зберігати всі дані, що зберігаються в Додатку, на власних носіях інформації.
  5. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, Додаток надається "як є", тобто з усіма недоліками і без будь-яких гарантій. Компанія не надає жодних гарантій щодо Додатку.
  6. Компанія не надає жодних гарантій щодо безперебійного використання Застосунку або того, що функціональність Застосунку буде відповідати будь-яким вимогам Користувача, Постачальника або Клієнта (або будь-якої іншої третьої особи), що робота Застосунку буде безперебійною або безпомилковою, що будь-яка послуга Застосунку буде доступна без перебоїв, що дефекти в Застосунку будуть виправлені, або що Застосунок буде сумісним або інтероперабельним з будь-яким програмним забезпеченням, додатками або послугами третіх осіб, або що дефекти в Застосунку та послугах будуть виправлені.
  7. Жодна усна чи письмова інформація або гарантія, надана Компанією або її уповноваженим представником, не створює жодних гарантій щодо функціональності, можливостей або якості Додатку та пов'язаних з ним послуг.
  8. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, Компанія не несе відповідальності за будь-які випадкові, спеціальні, непрямі або побічні збитки будь-якого виду, включаючи збитки від упущеної вигоди, пошкодження або втрату даних або інформації, неможливість передачі або отримання даних, перерву в роботі або будь-яку ділову шкоду або збитки, що виникають в результаті або у зв'язку з використанням або неможливістю використання Додатку, незалежно від причини, навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків.
  9. Щоб уникнути сумнівів, Користувач, Постачальник і Замовник заздалегідь відмовляються від усіх своїх прав, що випливають з неналежного виконання, і, наскільки це можливо, від усіх своїх прав, що випливають з відповідальності Компанії за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті або у зв'язку з використанням Додатку.
  10. Якщо відповідно до загальнообов'язкових правових норм відповідальність Компанії за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок або у зв'язку з використанням Додатку, є неможливою, Користувач, Постачальник і Замовник погоджуються, що відповідальність Компанії за шкоду буде обмежена, у випадку Постачальника, розміром плати, сплаченої Постачальником за Ліцензію в календарному році, в якому виникла шкода, у випадку Замовника і Користувача, максимум 500 чеських крон.
  11. Право власності та права інтелектуальної власності на Додаток або контент, який відображається або до якого здійснюється доступ через Додаток, належать відповідним власникам контенту. Такий контент може бути захищений авторським правом або іншими законами та угодами про інтелектуальну власність і може регулюватися умовами використання третіх осіб, які його надають. Надання Ліцензії не надає Користувачеві, Постачальнику або Клієнту жодних прав на використання такого контенту, а також не гарантує, що такий контент буде доступний їм на постійній основі. У разі використання Комісійної системи Компанія несе відповідальність за збитки в межах несплачених Комісій.
  12. Компанія може на власний розсуд надавати оновлення Додатку в майбутньому. Оновлення Застосунку, якщо такі будуть надані, не обов'язково включатимуть всі функції існуючого Застосунку (попередніх версій Застосунку) або нові функції, які Компанія випускає для нових операційних систем, інших версій операційних систем або інших операційних систем.
 2. Інші домовленості
  1. Щоб мінімізувати можливі зловживання даними для входу, компанія використовує тільки зашифровані з'єднання за допомогою SSL-сертифіката. Компанія захищає дані від втрати, створюючи резервні копії даних на фізично відокремлених пристроях зберігання.
  2. Для уникнення сумнівів погоджено, що якщо Користувач також є Провайдером, до Користувача застосовуються як права та обов'язки Користувача, так і права та обов'язки Провайдера, а зобов'язання Провайдера за ОУЗ застосовуються до Користувача в максимально можливому обсязі, і навпаки.
  3. Компанія залишає за собою право контролювати кількість записів і даних, з якими Користувач, Постачальник і Клієнт працюють в рамках Додатку, з метою надання пропонованих статистичних даних.
 3. Остаточні домовленості
  1. Усі права та обов'язки Компанії, Користувача, Постачальника та Замовника за Ліцензійною угодою або у зв'язку з Додатком регулюються цими ОУП, а в інших випадках - загальнообов'язковим законодавством Чеської Республіки.
  2. У випадку, якщо будь-яке положення цих ОУЗ є, стає або виявляється недійсним, неефективним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, це не впливає на дійсність, ефективність або можливість примусового виконання решти положень (в максимальному обсязі, дозволеному загальноприйнятим законодавством).
  3. Компанія залишає за собою право вносити зміни до цих Умов. Поточна версія Умов постійно доступна на Веб-сайті.
  4. Чинність цих ЗУТ, які відповідають версії 3/2020 від 23 березня 2020 року, починається 12 червня 2023 року.

Гарніри: