Personal Data Processing Policy

(діє з 3 квітня 2023 року)
1. вступ

Компанія Reservatic s.r.o. є власником всіх прав і дозволів на систему онлайн-бронювання Reservatic, доступну за адресою https://reservatic.com/uk, яка призначена для онлайн-бронювання та управління всіма видами послуг (за винятком еротичних послуг) (далі - "Система").

Reservatic s.r.o. обробляє персональні дані всіх користувачів Системи, які є фізичними особами (так звані суб'єкти персональних даних), незалежно від того, чи використовують ці користувачі Систему для своєї діяльності чи ні (так звані суб'єкти персональних даних). Таким чином, Reservatic s.r.o. обробляє всі персональні дані, перш за все, з метою надання послуг Системи та цілей, пов'язаних з ними.
Reservatic s.r.o. гарантує, що обробка персональних даних є законною, справедливою, прозорою, точною, конфіденційною і що персональні дані обробляються тільки в необхідному обсязі.
Reservatic s.r.o. також забезпечує належний захист персональних даних і дотримання всіх правил, встановлених Загальним регламентом про захист даних (далі - "GDPR"), а також інших правових норм у сфері обробки та захисту персональних даних під час обробки персональних даних, а також дотримання всіх правил з точки зору кібербезпеки, як загальних правил і рекомендацій, так і специфічних вимог користувачів Системи, що випливають з їхніх зобов'язань.
Більш детальна інформація про обсяг та порядок обробки персональних даних наведена в інших статтях цієї Політики.

2. Обсяг оброблюваних персональних даних

Reservatic s.r.o. обробляє, зокрема, ідентифікаційні та контактні дані суб'єктів даних (ім'я, прізвище, посада, назва, ідентифікаційний номер, податковий номер, місце проживання, місцезнаходження, телефон, електронна пошта) та інші персональні дані, які суб'єкти даних вводять в Систему. Обсяг оброблюваних даних завжди визначається контролером персональних даних, тобто постачальником послуг, для якого Система пропонує вільні дати, а згодом дозволяє створювати та управляти бронюваннями. Цей обсяг завжди повинен бути мінімальним, в тій мірі, в якій він забезпечує правильну пропозицію дат і подальше створення і управління бронюванням.
Крім того, в деяких випадках Reservatic s.r.o. може обробляти персональні дані технічного характеру, такі як файли cookie, IP-адреса або інші ідентифікатори в Інтернеті, місцезнаходження за допомогою GPS тощо. Більш детальну інформацію про файли cookie можна знайти в цьому документі нижче - Інформація про файли cookie.

3. Позиція контролера vs. обробника персональних даних

Для того, щоб прозоро інформувати суб'єктів персональних даних, необхідно розрізняти конкретну ситуацію, в якій перебуває компанія Reservatic s.r.o. по відношенню до суб'єктів персональних даних. А саме, чи є вона контролером персональних даних або процесором персональних даних (або іншим процесором персональних даних у випадку так званого ланцюжка).

3.1 Ідентифікаційні та контактні дані

Ідентифікаційні дані компанії - Reservatic s.r.o., ідентифікаційний номер: 01798715, з юридичною адресою: Vřesinská 2371/33, 708 00  Ostrava-Poruba, Czech Republic, компанія, зареєстрована в Торговому реєстрі, який веде Обласний суд в Остраві, секція C, вкладиш 68354.
З представниками Reservatic s.r.o. можна зв'язатися, зокрема, наступним чином:

 • В електронному вигляді (електронною поштою)
 • У письмовій формі (адреса для листування)
  • Reservatic s.r.o., Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

3.2 Спеціаліст із захисту даних

5 жовтня 2021 року компанія Reservatic s.r.o. призначила відповідального за захист даних (далі - "Уповноважений з питань захисту даних").

 • Ім'я та прізвище відповідального за захист даних: Ing. Soňa Macíčková
 • Контактні дані Уповноваженого: dpo@reservatic.com

3.3 Контролер або обробник персональних даних

Компанія Reservatic s.r.o. може діяти в наступних позиціях з точки зору захисту персональних даних, завжди у зв'язку з метою та правовою основою для обробки персональних даних.

Детальне розмежування цих позицій наведено в наступних розділах. Базовий поділ посад є наступним:

 • Контролер персональних даних - у випадку звичайного перегляду Системи з точки зору кінцевого користувача, відображення інформаційних сторінок, створення та управління обліковим записом користувача (без застережень).
 • Обробник персональних даних - у випадку обробки персональних даних на підставі інструкцій контролера - в основному на підставі ліцензійної угоди між Reservatic s.r.o. і клієнтом Reservatic s.r.o. Це стосується, зокрема, процесу пропозиції вільних дат конкретному постачальнику послуг (тобто клієнту Reservatic s.r.o.) і подальших процесів створення та управління бронюванням.
 • Інший обробник персональних даних - або також субпроцесор - це специфічна позиція, де Reservatic s.r.o. має ліцензійну угоду з процесором, який має власну ліцензійну угоду з контролером. Таким чином, Reservatic s.r.o. надає систему як субпідрядник.

4. Мета та правові підстави для обробки

4.1Надання системних послуг

Reservatic s.r.o. обробляє персональні дані, головним чином, з метою надання послуг Системи.
Reservatic s.r.o. надає Систему на підставі ліцензійної угоди (Загальні умови доступні тут https://reservatic.com/uk/pages/general-terms-and-conditions).
Обробка персональних даних з метою надання послуг Системи - це, таким чином, обробка персональних даних з метою укладення ліцензійного договору та виконання прав і обов'язків, що випливають з укладеного ліцензійного договору. Така обробка є необхідною умовою для надання послуг Системи, де конкретна специфікація мети обробки визначається адміністратором (абонентом Системи). Без такої обробки персональних даних компанія Reservatic s.r.o. не змогла б надавати користувачам послуги Системи. У цьому випадку компанія Reservatic s.r.o. знаходиться в позиції процесора (або додаткового процесора - в залежності від параметрів конкретного ліцензійного договору).
Обробка персональних даних для вищезазначеної мети може здійснюватися компанією Reservatic s.r.o. без згоди суб'єктів даних. Правовою підставою для такої обробки є обробка, необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів, вжитих до укладення договору на вимогу суб'єкта даних (див. статтю 6(1)(b) GDPR).

4.2Створення та обслуговування облікового запису клієнта

Обліковий запис клієнта є необхідною умовою для користування послугами Системи. Тому компанія Reservatic s.r.o. припускає, що кожен суб'єкт даних, який створює обліковий запис клієнта, зацікавлений у використанні послуг Системи хоча б тимчасово. Навіть при безкоштовному або пробному користуванні послугами Системи укладається ліцензійна угода (Загальні умови доступні тутhttps://reservatic.com/uk/pages/general-terms-and-conditions). З огляду на вищевикладене, компанія Reservatic s.r.o. також буде обробляти персональні дані з метою створення та обслуговування облікового запису клієнта.
Правовою підставою для такої обробки є обробка, необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів, вжитих до укладення договору на вимогу суб'єкта даних (див. статтю 6(1)(b) GDPR).

4.3 Виконання юридичних зобов'язань компанії Reservatic s.r.o.

Reservatic s.r.o. також обробляє персональні дані з метою виконання своїх юридичних зобов'язань.
До них відносяться юридичні зобов'язання, що випливають для компанії Reservatic s.r.o., зокрема, з бухгалтерського та податкового законодавства (наприклад, Закон про ПДВ). Крім того, компанія Reservatic s.r.o. зобов'язана мати можливість продемонструвати, що вона обробляє персональні дані відповідно до загальнообов'язкових правових норм, зокрема, до GDPR. Ця мета обробки персональних даних також підпадає під юридичні зобов'язання компанії Reservatic s.r.o.
Reservatic s.r.o. може також обробляти персональні дані для вищезазначених цілей без згоди суб'єктів даних. Правовою підставою для такої обробки є виконання правового зобов'язання, яке є обов'язком компанії Reservatic s.r.o. як контролера даних (див. статтю 6(1)(c) GDPR).

4.4 законні інтереси компанії Reservatic s.r.o.

Reservatic s.r.o. також має право обробляти персональні дані для наступних цілей:

 • облік клієнтів;
 • аналіз використання Системи її користувачами;
 • встановлення, здійснення або захист правових претензій (зокрема, правових претензій, що випливають з укладеної ліцензійної угоди).

Обробка персональних даних для будь-якої з вищезазначених цілей може також здійснюватися компанією Reservatic s.r.o. без згоди суб'єктів даних. Правовою підставою для такої обробки є законний інтерес компанії Reservatic s.r.o. (див. статтю 6(1)(f) GDPR).
Ця обробка неможлива, якщо інтереси або основні права і свободи суб'єктів даних, які вимагають захисту персональних даних, не переважають над інтересами Reservatic s.r.o..
Суб'єкт даних може в будь-який час заперечити проти обробки своїх персональних даних на підставі законного інтересу Reservatic s.r.o. (див. ст. 21 GDPR).

4.5 Згода суб'єктів даних

На підставі згоди на обробку персональних даних компанія Reservatic s.r.o. має право обробляти персональні дані з будь-якою метою, зазначеною у відповідній згоді. Правовою підставою для такої обробки є згода суб'єктів даних на обробку персональних даних (див. статтю 6(1)(a) GDPR).
Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Відмова від надання згоди не матиме жодних негативних наслідків для суб'єкта даних.
Кожен суб'єкт даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час, зокрема

 • Електронним повідомленням, надісланим на електронну адресу dpo@reservatic.com 
 • Письмовим повідомленням, надісланим на адресу юридичної адреси компанії Reservatic s.r.o.

Відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних даних у період до відкликання згоди, на підставі якої здійснювалася обробка персональних даних.

5. Прямий маркетинг

5.1 Генерал

Обробка персональних даних для цілей прямого маркетингу означає обробку персональних даних з метою надсилання комерційних повідомлень у розумінні Закону № 480/2004 Зб. законів про деякі послуги інформаційного суспільства, з наступними змінами та доповненнями (далі - "Закон № 480/2004 Зб. законів").
Комерційна комунікація - це будь-яка форма комунікації, включаючи рекламу і заохочення до відвідування сайту інтернет-магазину, призначена для прямого або непрямого просування товарів або послуг або іміджу компанії Reservatic s.r.o. (далі - "Комунікація").
Можливість відправки комерційних повідомлень може регулюватися (обмежуватися) конкретною ліцензійною угодою між компанією Reservatic s.r.o. і постачальником послуг, який використовує Систему на підставі ліцензійної угоди.

5.2 Спосіб надсилання повідомлень

Reservatic s.r.o. обробляє персональні дані з метою надсилання Повідомлення на підставі наявності законного інтересу (див. ст. 47 GDPR). Крім того, Reservatic s.r.o. може надсилати саме Повідомлення без згоди (відповідно до ст. 7 п. 3 Закону № 480/2004 Зб. зак.), якщо суб'єкт даних спочатку не відмовився від цього (наприклад, поставивши галочку в полі "Я не хочу отримувати жодних електронних листів від Reservatic", яке доступне в розділі "Мій профіль").

5.3 Кінець обробки

Reservatic s.r.o. припиняє обробку персональних даних для цілей прямого маркетингу негайно після того, як суб'єкт даних висловить свою незгоду з такою обробкою. Заперечення може бути висловлене, наприклад, одним із наступних способів:

 • відмовившись від отримання повідомлень (це можна зробити в кожному повідомленні або встановивши прапорець "Я не хочу отримувати жодних повідомлень від Reservatic" в розділі "Мій профіль");
 • заперечуючи проти такої обробки (відповідно до статті 21 GDPR).

Незважаючи на вищезазначене, Оператор припиняє обробку персональних даних для цілей прямого маркетингу не пізніше ніж через 2 роки після останнього активного використання Системи або входу в обліковий запис клієнта (залежно від того, що відбулося пізніше). При кожному активному використанні Системи або вході в обліковий запис клієнта період обробки продовжується ще на 2 роки.

6. Категорії отримувачів персональних даних

Одержувачем персональних даних є будь-яка особа, якій Reservatic s.r.o. надає персональні дані у зв'язку з вищезазначеними цілями обробки персональних даних.
Reservatic s.r.o. може надавати персональні дані переважно одержувачам, послугами яких вона користується переважно в контексті експлуатації та обслуговування Системи. До них відносяться, зокрема, суб'єкти, що надають бухгалтерські, друкарські та поштові послуги, юридичні послуги, ІТ-послуги, хмарні послуги, послуги обміну повідомленнями або оператори платіжних шлюзів і систем тощо.
Ці одержувачі будуть обробляти персональні дані або як незалежні контролери (тобто як суб'єкти, які самі визначають цілі та засоби обробки персональних даних, незалежно від Reservatic s.r.o.), або як процесори (тобто як суб'єкти, які обробляють персональні дані для Reservatic s.r.o. на основі її інструкцій).
Крім того, компанія Reservatic s.r.o. надаватиме персональні дані органам державної влади, якщо цей обов'язок покладено на неї загальнообов'язковими правовими нормами. Однак державні органи при здійсненні своїх слідчих повноважень не вважаються одержувачами

6.1 Інші обробники персональних даних та треті особи, яким передаються персональні дані

До конкретних інших обробників даних і третіх осіб, яким передаються персональні дані, чиї послуги надаються компанією Reservatic s.r.o. в рамках продукту Reservatic (або які використовуються безпосередньо суб'єктом при використанні продукту Reservatic), відносяться, зокрема, наступні одержувачі персональних даних:

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, що надає функцію безпеки reCaptcha Enterprise.

 2. Railsformers s.r.o., з юридичною адресою: Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic, що забезпечує комплексне адміністрування, розвиток та інфраструктуру системи Reservatic для компанії Reservatic s.r.o. на основі договору про переробку.

 3. GOPAY s.r.o., з юридичною адресою: Плана 67, 370 01 Плана, Чеська Республіка, що надає платіжний модуль для замовлення послуг Reservatic та обробки прямих платежів від суб'єктів господарювання до окремих постачальників послуг, які надають платні послуги через систему Reservatic.

 4. Openstreetmap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom, надає картографічні дані для відображення адреси компанії Reservatic s.r.o. та адрес окремих постачальників послуг.

 5. Компанія ATS Praha s.r.o., з місцезнаходженням за адресою Kubánské nám. 11, Прага 10, Чеська Республіка, що надає послуги смс-повідомлень для замовлення послуг Резервування.

7. Період обробки персональних даних

Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані тільки протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, але, як правило, не більше 2 років. Припинення дії однієї з правових підстав для обробки персональних даних не впливає на обробку персональних даних (в необхідному обсязі) на іншій правовій підставі (і з відповідною метою).
Тривалість обробки персональних даних може регулюватися окремим ліцензійним договором між компанією Reservatic s.r.o. і постачальником послуг, який використовує Систему на підставі цього ліцензійного договору.

7.1 Надання системних послуг

З метою надання послуг Системи (виконання ліцензійної угоди) компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані щонайменше протягом терміну дії зобов'язань за ліцензійною угодою.

7.2 Створення та обслуговування облікового запису клієнта

Обліковий запис клієнта може бути анульований у будь-який час одночасно з припиненням користування послугами Системи на підставі заяви про анулювання Облікового запису клієнта, надісланої на будь-яку з контактних адрес, перелічених у статті 3 вище (зокрема, на електронні адреси dpo@reservatic.com та info@reservatic.com). У разі припинення користування послугами Системи, компанія Reservatic s.r.o. припиняє обробку персональних даних, внесених в обліковий запис клієнта, не пізніше, ніж через 2 роки після припинення зобов'язань за ліцензійним договором (припинення користування Системою) або з моменту останнього входу в обліковий запис клієнта, якщо суб'єкт даних більше не користується Системою.
Якщо суб'єкт даних ніколи не починав користуватися послугами Системи (наприклад, тільки створив обліковий запис клієнта), Reservatic s.r.o. анулює його обліковий запис клієнта і припинить обробку персональних даних, введених в обліковий запис клієнта, негайно після отримання і підтвердження запиту електронною поштою, надісланого на одну з контактних адрес, перерахованих у статті 3 вище, або не пізніше ніж через 2 роки з моменту останнього входу в обліковий запис клієнта.

7.3 Виконання юридичних зобов'язань компанії Reservatic s.r.o.

З цією метою компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані протягом терміну дії відповідного юридичного зобов'язання, як це передбачено загальнообов'язковими правовими нормами (наприклад, податкові документи, що містять персональні дані, повинні зберігатися компанією Reservatic s.r.o. протягом 2 років).

7.4 Законні інтереси компанії Reservatic s.r.o.

З метою прямого маркетингу (відправлення Комунікації) компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані до моменту висловлення заперечення проти такої обробки, але не довше, ніж протягом 2 років з моменту останнього припинення зобов'язань за ліцензійним договором (припинення використання Системи) або входу в обліковий запис клієнта, якщо суб'єкт даних не користується Системою.
З метою реєстрації клієнтів компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані протягом 2 років з моменту припинення зобов'язань за ліцензійним договором (припинення використання Системи) або входу в обліковий запис клієнта, якщо суб'єкт даних не користується Системою.
З метою аналізу використання Системи її користувачами компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані протягом 2 років з моменту останнього входу користувача в систему.
З метою встановлення, здійснення або захисту правових претензій компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані до тих пір, поки існує відповідна правова претензія, але не більше 1 року після закінчення терміну позовної давності, передбаченого загальнообов'язковим законодавством. У разі порушення і продовження судового, адміністративного або будь-якого іншого провадження, в якому розглядаються права або обов'язки, що випливають з відповідної юридичної претензії, термін обробки персональних даних з цією метою не закінчується до остаточного завершення такого провадження.

7.5 Згода суб'єктів даних

З метою, зазначеною у відповідній згоді на обробку персональних даних (якщо суб'єкт даних надав таку згоду компанії Reservatic s.r.o.), компанія Reservatic s.r.o. буде обробляти персональні дані до моменту відкликання згоди, в іншому випадку - протягом максимум 2 років з моменту надання згоди на обробку персональних даних.

8. Права суб'єктів даних

Кожен суб'єкт даних має, серед іншого, такі права:

 • право на доступ до персональних даних (відповідно до статті 15 GDPR)
 • право на виправлення персональних даних (відповідно до ст. 16 GDPR)
 • право на видалення персональних даних (відповідно до ст. 17 GDPR)
 • право на обмеження обробки персональних даних (відповідно до ст. 18 GDPR)
 • право на заперечення проти обробки (на умовах ст. 21 GDPR)
 • право на перенесення персональних даних (відповідно до ст. 20 GDPR)
 • право подати скаргу до наглядового органу (наприклад, до Управління з питань захисту персональних даних, вул. Сохора 27, 170 00 Прага 7, електронна пошта posta@uoou.cz)
 • право відкликати згоду на обробку персональних даних

9. Інформація про файли cookie

 1. Ми, компанія Reservatic s.r.o., ідентифікаційний номер: 01798715, з юридичною адресою: Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic, зареєстрована в Комерційному реєстрі, який веде Обласний суд в Остраві, секція C, вкладка 68354, як контролер, обробник або інший обробник (залежно від конкретної ситуації) персональних даних, повідомляємо, що з метою

 • вимірювання відвідуваності сайту
 • створення статистики відвідуваності нашого веб-сайту та поведінки відвідувачів на нашому веб-сайті
 • правильну функціональність нашого веб-сайту
 • адаптація нашого веб-сайту до ваших потреб
 • визначення, які сторінки та функції відвідувачі нашого веб-сайту використовують найчастіше
 • покращення використання наших серверів

ми використовуємо невеликі обсяги даних, які зберігаються на вашому кінцевому пристрої (файли cookie). Ви можете дізнатися більше про файли cookie, наприклад, відвідавши наступні джерела інформації:

●        https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies

●        https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

●        https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966

 1. Повноцінне використання файлів cookie можна налаштувати за допомогою вашого інтернет-браузера. Більшість інтернет-браузерів за замовчуванням автоматично приймають файли cookie. Однак ви можете відмовитися від використання файлів cookie, налаштувавши свій інтернет-браузер. Ви можете знайти більше інформації про те, як це зробити, на наступних сторінках:

 2. Файли cookie використовуються майже кожним веб-сайтом у світі, і загалом вони є корисною послугою, оскільки підвищують зручність користування веб-сайтом, який ви відвідуєте неодноразово (вони дозволяють вашому комп'ютеру запам'ятовувати сторінки, які ви відвідали, і ваші налаштування для кожної сторінки).

  1. Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs)

  2. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies)

  3. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

  4. Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/)

 3. У той же час, відповідно до чинного законодавства, ми дозволяємо вам схвалити використання всіх файлів cookie або вибрати їх (за винятком необхідних технічних файлів cookie) відповідно до ваших уподобань безпосередньо в системі.

 4. Однак технічні файли cookie, які необхідні для функціонування нашого веб-сайту, зберігатимуться лише протягом часу, необхідного для функціонування веб-сайту.

 5. Ви можете заперечити проти обробки файлів cookie відповідно до умов статті 21 GDPR. Заперечення можна надіслати компанії Reservatic s.r.o. або її Уповноваженому з питань захисту даних за однією з контактних адрес, вказаних у статті 3 цієї Політики. Якщо ви заперечуєте проти обробки технічних файлів cookie, повна функціональність і сумісність нашого веб-сайту в цьому випадку не може бути гарантована.

 6. Файли cookie, які збираються з метою вимірювання відвідуваності нашого веб-сайту та створення статистики про відвідуваність веб-сайту та поведінку відвідувачів на веб-сайті, обробляються в майже анонімній формі, яка, хоча і дозволяє ідентифікувати вас, але тільки за допомогою значних і професійних зусиль.

 7. Всі файли cookie зберігаються протягом періоду часу, зазначеного нижче для кожного типу файлів cookie.

 8. Зібрані файли cookie можуть оброблятися іншими процесорами:

  1. Постачальник функції безпеки reCaptcha Enterprise, яким керує компанія Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   1. https://policies.google.com/technologies/cookies

   2. https://policies.google.com/privacy/update

  2. The company Railsformers s.r.o., with its registered office at Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic, providing the analytical and measuring tool Matomo in the on-premise version for the company Reservatic s.r.o. on the basis of a processing contract. No personal data is stored in this tool (the IP address of the data subject - the end user - is anonymised). This processor also provides and comprehensively manages the infrastructure of the Reservatic system.

 9. В рамках необов'язкової спрощеної реєстрації або входу в обліковий запис клієнта Reservatic ці обробники можуть також (використовуючи систему єдиного входу перерахованих обробників) створювати і обробляти додаткові файли cookie відповідно до своїх договірних умов, які можна знайти тут:

  1. SSO - Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   1. https://policies.google.com/technologies/cookies

   2. https://policies.google.com/privacy/update

  2. SSO Facebook, Inc., розташована за адресою 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA

   1. https://www.facebook.com/policy.php

   2. https://www.facebook.com/policies/cookies/

  3. SSO Apple, Inc., що знаходиться за адресою 1 Apple Park Way Cupertino, CA 95014, США

   1. https://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/

   2. https://www.apple.com/legal/privacy/cz/

  4. SSO MojeID - CZ.NIC, z. s. p. o., з юридичною адресою: Milešovská 1136/5, 130 00 Прага 3, Чеська Республіка

   1. https://www.mojeid.cz/cs/zasady/

   2. https://www.mojeid.cz/cs/pravidla/

 10. Відповідно до GDPR, ви маєте наступні права щодо файлів cookie - див. статтю 8 цієї Політики конфіденційності - Права суб'єктів даних.

 11. Щодо інших механізмів використання файлів cookie, ми дотримуємося нашої політики обробки даних, викладеної в попередніх розділах цього документа.

 12. Перелік файлів cookie, які можуть (але можуть і не оброблятися, залежно від функцій Системи, що використовуються суб'єктом персональних даних) оброблятися в Системі резервування.

Потрібні технічні файли cookie

Файли cookie з уподобаннями

Аналітичні файли cookie

Ви можете будь-коли змінити налаштування файлів cookie в налаштуваннях файлів cookie в нижньому колонтитулі.

10. Співпраця з професійною громадськістю

Reservatic s.r.o. також консультується з представниками професійної громадськості щодо аспектів захисту персональних даних. Згодом компанія Reservatic s.r.o. впроваджує процеси та процедури, спрямовані на вдосконалення організаційних та технічних заходів для забезпечення належного захисту персональних даних. Представники професійної громадськості є високопрофесійними органами захисту даних:

11. Додаткова інформація про обробку персональних даних

У разі виникнення питань щодо обробки персональних даних або у разі реалізації прав суб'єкта даних, зазначених у статті 8 цієї Політики, з компанією Reservatic s.r.o. або її Уповноваженим з питань захисту даних можна зв'язатися за однією з контактних адрес, вказаних у статті 3 цієї Політики.
Загальну інформацію про обробку персональних даних також можна знайти на веб-сайті Управління з питань захисту персональних даних за адресою www.uoou.cz.

Ця політика набуде чинності 3 квітня 2023 року

Гарніри: