MUDr. Jiří Landa - ordinace zrušena


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư 10:00 - 18:00
Thứ năm 15:00 - 18:00
Thứ sáu 09:00 - 16:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa