Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
INT Diabetologická ambulance


Diabetologická ambulance

Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Pozitivní oGTT
Kontrolní diabetologické vyšetření