Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel této webové stránky se zavazuje zpřístupnit obsah této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a v souladu se zákonem č. 1/2006. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu - www.reservatic.com

Stav dodržování předpisů
Tato webová stránka splňuje výše uvedené předpisy, jakož i normy EN 301 549 V2 1.2 a WCAG 2.1 s níže uvedenými výjimkami.
Některé dokumenty již nejsou k dispozici ke zveřejnění na webové stránce (od jiných orgánů, vygenerované účetním systémem atd.). Provozovatel webové stránky je však povinen je zveřejnit, proto tak činí. Podobně některé starší fotografie nebo fotoalba ve fotogaleriích nemají alternativní textové popisy. Některá videa vložená přímo na stránce mohou postrádat popisky. V tomto případě by uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a pravidly přístupnosti bylo pro provozovatele finančně náročné. 99/2019 Sb. není dodatečně upraveno.
Některé informace na tomto webovém sídle jsou nabízeny jako dokumenty ve formátu PDF. K zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný program Adobe Reader, který si můžete bezplatně stáhnout z webového serveru společnosti Adobe. Případně můžete použít některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnohé další). Většinu dokumentů PDF si můžete prohlížet také přímo v běžných prohlížečích. K dispozici mohou být i dokumenty ve formátu MS Office nebo podobných kancelářských aplikacích (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobně). Takové soubory lze prohlížet a upravovat pomocí většiny běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech je lze zobrazit přímo v prohlížeči v přístupné formě.
Toto prohlášení bylo vydáno 24. února 2022

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Kontakt na provozovatele:
Jakékoliv návrhy nebo informace o problémech se zobrazením této webové stránky můžete poslat na adresu:
info@reservatic.com

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s či. 1 písm. b) směrnice se obraťte na příslušný donucovací orgán:

Ministerstvo vnitra
obor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz