Nová rezervace

Starý královský palác zblízka ČESKY (in CZECH language only)

Firma Kategorie úkonu Úkon Cena úkonu Délka úkonu
Správa Pražského hradu - Pražský hrad Starý královský palác zblízka ČESKY (in CZECH language only) Podle úkonu 75 min.

Návštěvníci projdou předsálím Starého královského paláce a Zelenou světnicí, následně vstoupí do Malé audienční síně krále Vladislava Jagellonského, do níž v rámci standardního okruhu není vstup povolen. Zde mohou obdivovat znaky zemí Koruny české ve středních svornících klenebních hvězd a štítek s královým monogramem nad oknem, před nímž sedával král. Dále si prohlédnou přilehlou menší místnost, jinak skrytou za kovanými dveřmi. Trasa dále zahrnuje Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo (prostory České kanceláře), Starou sněmovnu s kopiemi českých korunovačních klenotů, v níž bude návštěvníkům umožněn vstup před královský trůn, a prostory Zemských desek s heraldickou výzdobou. Prohlídka bude zakončena vstupem na běžně uzavřenou jižní vyhlídkovou terasu s mimořádným výhledem na historické centrum Prahy. UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: TRASA NENÍ BEZBARIÉROVÁ, JE TŘEBA POČÍTAT SE SCHODY. PROHLÍDKA NENÍ VZHLEDEM K SVÉMU ODBORNÉMU CHARAKTERU A DÉLCE URČENA PRO DĚTI DO 10 LET. Cena za komentovanou prohlídku v českém jazyce: 400,- Kč plná cena, 200,- Kč snížená cena (děti do 16 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP či ZTP/P), 800,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let) - CENY PLATÍ DO 29. 2. 2024. CENY ZA PROHLÍDKU OD 1.3. 2024: 600,- Kč plná cena; 450,- Kč snížená cena (děti do 16 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP či ZTP/P); 1200,- Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let). V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail info@hrad.cz

Pokračujte dále vyplněním formuláře, pokud nemáte vytvořený uživatelský účet a nemáte zájem se registrovat.
Vyberte termín
Rok
Den