New reservation

Mamoscreening - prevence

Firm Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - MAMO screening is not active now.