Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Search and reserve services

PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni

Address: Žufanova 1113/3, Praha, 16300, Česká republika
Category: Psychosomatic medicine, Sexology

Activity: Registr vozidel - Vydání nového dokladu k vozidlu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Duplikát velkého technického průkazu nebo osvědčení o registraci. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození cestovního dokladu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Registr vozidel - Výměna registrační značky

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Za ztracenou, zničenou nebo odcizenou registrační značku. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Řidičské průkazy - Žádost o 1. řidičský průkaz

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Cestovní doklady - Žádost o cestovní doklad

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Evidence obyvatel - Návrh na zrušení trvalého pobytu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Registr vozidel - Zápis vozidla do registru

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Zápis nového vozidla nebo dovezeného vozidla ze zahraničí. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova

Address: Svornosti 86/2, Havířov, 73601, Česká republika
Category: Government
Informace naleznete na stránkách www.havirov-city.cz  

Activity: Řidičské průkazy - Výpis z bodového hodnocení

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Evidence obyvatel - Změna trvalého pobytu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Občanské průkazy - Žádost o občanský průkaz

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Občanské průkazy - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození občanského průkazu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Vydání parkovacího průkazu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Parkovací průkaz č. O 7 pro osoby se zdravotním postižením vydá Magistrát města Havířova osobě, které byl Úřadem práce ČR vydán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/...