Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Živnostenské podnikání - oznámení změn (včetně zrušení oprávnění)

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Živnostenské podnikání - oznámení změn (včetně zrušení oprávnění) For activity 30 min.

Oznámení změn se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu - Jednotný registrační formulář (JRF). Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou - 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese a 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.