Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Evidence zemědělského podnikatele

Firm Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Evidence zemědělského podnikatele For activity 45 min.

Oznámení se podává v písemné formě na tiskopise vydaném Ministerstvem zemědělství. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit pouze v hotovosti na místě - 1 000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence, 500 Kč za změnu zápisu v evidenci (neidentifikační údaje) a 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů.

Year