Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Vyřízení uzavření manželství občanů ČR

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Vyřízení uzavření manželství občanů ČR For activity 30 min.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000,- Kč V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.