Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Ověření podpisu nebo dokumentu

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Ověření podpisu nebo dokumentu For activity 30 min.

Správní poplatek za ověření každé i započaté stránky listiny činí 30,- Kč, ověření každého podpisu na listině činí 30,- Kč. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.