New reservation

OGTT

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
MeDiLa spol. s r.o. - Pardubice - Chrudim Pardubice - Chrudim OGTT Cover insurance 180 min.

Vyšetření oGTT se ve 2. trimestru gravidity (obvykle ve 24. – 28. týdnu těhotenství) provádí Dle Doporučení ČSKB a ČDS, a proto provedení oGTT po 28. týdnu gravidity není indikováno. Indikující lékař může požadovat vyšetření oGTT již v 1. trimestru gravidity nebo v jiném týdnu ve 2. trimestru (do dokončení 28.týdne gravidity!!!)