New reservation

Aplikace výplně do vrásek

Firm Activity Activity price Activity duration
Privatklinik LLC s.r.o. - LLC Ostrava Aplikace výplně do vrásek For activity 15 min.

aplikace kyseliny hyaluronové nebo jiného výplňového materiálu, dle domluvy s pacientem