Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu.
Rehabilitační centrum Havířov - Široká

Physical and rehabilitative medicine


Opening hours

Monday Sat 01. January 2000, 08:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 12:00 +0100, Sat 01. January 2000, 13:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 15:00 +0100
Tuesday Sat 01. January 2000, 08:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 12:00 +0100, Sat 01. January 2000, 13:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 16:00 +0100
Wednesday Sat 01. January 2000, 08:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 12:00 +0100, Sat 01. January 2000, 13:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 15:00 +0100
Thursday Sat 01. January 2000, 08:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 12:00 +0100, Sat 01. January 2000, 13:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 16:00 +0100
Friday Sat 01. January 2000, 08:00 +0100 - Sat 01. January 2000, 12:00 +0100
Saturday Closed
Sunday Closed