Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
areál Poruba

Teaching


Opening hours

Monday Non-stop
Tuesday Non-stop
Wednesday Non-stop
Thursday Non-stop
Friday Non-stop
Saturday Closed
Sunday Closed