Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Search and reserve services

Activity: Registr vozidel - Vydání nového dokladu k vozidlu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Duplikát velkého technického průkazu nebo osvědčení o registraci. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Registr vozidel - Zápis vozidla do registru

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Zápis nového vozidla nebo dovezeného vozidla ze zahraničí. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Evidence obyvatel - Návrh na zrušení trvalého pobytu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Evidence obyvatel - Změna trvalého pobytu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Občanské průkazy - Žádost o občanský průkaz

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Občanské průkazy - Doplnění titulu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Řidičské průkazy - Žádost o 1. řidičský průkaz

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození cestovního dokladu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Řidičské průkazy - Výměna řidičského průkazu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Evidence zemědělského podnikatele

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Oznámení se podává v písemné formě na tiskopise vydaném Ministerstvem zemědělství. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou - 1 000 Kč za zápis zeměděls...

Activity: Registr vozidel - Vývoz vozidla do zahraničí

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Řidičské průkazy - Žádost o mezinárodní řidičský průkaz

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
K žádosti je nutno přinést 1 fotografii současného vzhledu (3,5 cm x 4,5 cm). Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Vydání parkovacího průkazu

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Parkovací průkaz č. O 7 pro osoby se zdravotním postižením vydá Magistrát města Havířova osobě, které byl Úřadem práce ČR vydán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/...

Activity: Živnostenské podnikání - ohlášení živnosti

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu - Jednotný registrační formulář (JRF). Správní poplatek za tento úkon lze zaplati...

Activity: Řidičské průkazy - Výpis z evidenční karty

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Řidičské průkazy - Profesní průkaz řidiče

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Activity: Registr vozidel - Změna vlastníka nebo provozovatele

Company: Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova
Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.