Ambulance Origanum

Opća medicina, bolesti ovisnosti, psihijatrija, Psihosomatika


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Úkon 1 30 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
Úkon 2 60 min. 1.500,00 CZK
Úkon 3 60 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
Úkon 4 60 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem