TRIVISION s.r.o.
Mamografický screening

Dijagnostička radiologija i radioterapija


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Mamografické vyšetření 7 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem
Mamografické vyšetření. 10 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem