Urban Gym

Administrativne usluge


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Úkon 2 60 min. 1.000,00 CZK
Úkon 1 30 min. 500,00 CZK
Úkon 3 45 min. 1.200,00 CZK