Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
areál Poruba

nastava


Radno vrijeme

ponedjeljak Otvoreno 24 sata
utorak Otvoreno 24 sata
srijeda Otvoreno 24 sata
četvrtak Otvoreno 24 sata
petak Otvoreno 24 sata
subota Završeno
nedjelja Završeno