Nová funkcia: Detekcia spôsobu registrácie zákazníka

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Nová funkcia: Detekcia spôsobu registrácie zákazníka

Požiadavky klientov riešia Reservatic rýchlo a ústretovo Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém. Na vyžiadanie zákazníkov v týchto dňoch nasadil Reservatic novú funkciu, ktorá poskytovateľovi služby umožňuje zistiť, či sa zákazník registroval sám, alebo či bol zákazník registrovaný do systému recepcií, call centrom alebo zamestnancom poskytovateľa služby. Prínosom tejto funkcie sú vylepšené štatistické dáta, využiteľné ako manažérsky nástroj vylepšujúci riadenie a chod firmy. Nové funkcie vyvíja Reservatic pre svojich zákazníkov zadarmo a väčšina z nich sa premietne aj do mobilnej aplikácie Reservatic.

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.