Reservatic a jeho webová dostupnosť

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Reservatic a jeho webová dostupnosť

2. marca 2022 sa v Impact Hub-e v Ostrave uskutočnilo 21. stretnutie TechMeetup na tému "Od webového dizajnu k vývoju a kódovaniu". Náš kolega predniesol prezentáciu o prístupnosti webovej stránky rezervačného systému Reservatic so zameraním na udržateľný dizajn.

Systém Reservatic je u nás už niekoľko rokov používaný na rezerváciu termínov vo všetkých odvetviach služieb pre ľudí. S príchodom pandémie sa Reservatic opäť posunul ďalej a stal sa súčasťou projektu Smart Quarantine 2.0, ktorý podľa ministerstva zdravotníctva znamenal nové požiadavky na systém. Hlavnou úlohou bolo sprístupniť stránku návštevníkom s ťažkým zdravotným postihnutím tak, aby ju mohli efektívne používať a dosiahnuť svoje ciele aj napriek svojmu postihnutiu (s využitím dostupných zdrojov).

Prístupnosť webového sídla sa určuje overením, či testované webové sídlo spĺňa pravidlá definované v metodickom pokyne k vyhláške č. 64/2008 Z. z. alebo v norme WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Ak sú pravidlá dodržané, webová stránka môže byť vyhlásená za prístupnú nielen pre osoby so zdravotným postihnutím.

Najväčšou výzvou spoločnosti Reservatic v oblasti prístupnosti bol grafický dizajn a obsah, ktoré sú "priateľské k nevidiacim", a zároveň zachovanie atraktívneho a moderného dizajnu. Text musel byť ľahko čitateľný na všetkých zariadeniach, t. j. zvoliť vhodné fonty a veľkosti písma, ideálne 2 až 3 fonty pre celú stránku. Je potrebné zohľadniť aj ďalšie faktory, ako napríklad dobrý kontrast medzi pozadím textu a farbou písma. Kvôli uvedenému kontrastu sa tiež odporúča, aby sa urobilo menej fotografií a nahradili sa ilustráciami.

Testovanie sa uskutočnilo pomocou nástrojov Kontrola farebného kontrastu a Čítačka obrazovky, ktoré sú k dispozícii v rozšíreniach prehliadača Google Chrome. Chceli by sme tiež poďakovať Sjednotenej organizácii nevidiacich a slabozrakých Českej republiky (www.sons.cz), najmä pánovi Janovi Šnyrychovi, viceprezidentovi SONS, za pomoc pri tvorbe nového rozhrania a za mnohé odporúčania a pripomienky.

 

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.