MeDiLa spol. s r.o.
Pardubice - Rokycanka

Diagnostická centrá a laboratóriá


Pardubice - Rokycanka

Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Odběr krve 15 min. Hradí zdravotná poisťovňa