Gynekologie MUDr. Brožek s.r.o.


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ ba 08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ tư 08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ năm 08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ sáu 08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa