Laboratoře AGEL a.s.
Ambulance infekčního lékařství


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư 13:00 - 16:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa