MUDr. Jiří Smolík
MUDr. Jiří Smolík, praktický lékař pro dospělé


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:30 - 12:30, 14:30 - 12:00
Thứ ba 07:30 - 17:00
Thứ tư 07:30 - 16:00
Thứ năm 12:00 - 18:00
Thứ sáu 07:30 - 15:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa