Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice - Antigenní testování


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa