Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, o. p. s.


Giờ mở cửa

Thứ hai 06:30 - 18:00
Thứ ba 06:30 - 18:00
Thứ tư 06:30 - 18:00
Thứ năm 06:30 - 18:00
Thứ sáu 06:30 - 18:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa