Vsetínská nemocnice
Dárci krve a plazmy


Giờ mở cửa

Thứ hai 06:00 - 10:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 06:00 - 10:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 06:00 - 10:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu 06:00 - 10:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa