Reservatic v nemocnicích - pilotní projekt

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Reservatic v nemocnicích - pilotní projekt

Cílem mobilní aplikace Reservatic je vytvořit moderní, pružný systém reservací všech typů služeb. Reservatic však nabízí jednu zcela výjimečnou prioritu, kterou nikdo jiný nenabízí. Tou je on-line  řešení objednávek pro zdravotnická zařízení. „Vím, vydali jsme se cestou nejtěžší“, říká autor myšlenky tohoto projektu MUDr. Otakar Lucák, „ale pokud se nám podaří uspět mezi zdravotníky, pak je jisté, že tento startup bude mít zelenou kdekoliv.“

České zdravotnictví lze s nadsázkou přirovnat ke známé literární postavě Jackyla a Hyda. Na jedné straně vysoká odbornost a ve světě těžko srovnatelný systém dostupnosti a kvality poskytované péče a na druhé, odvrácené straně, rigidní a zastaralý objednávkový systém, stavící pacienty do role čekajícího stáda.

Každá mince má ale dvě strany. Tou druhou je ta část pacientů, která tento vstřícný zdravotnický systém různými způsoby zneužívá. Nikdy není nic úplně bílé a úplně černé. Platí to i v tomto případě.

Reservatic je historicky první, který přichází s řešením, jak systém objednávek zjednodušit, zpřehlednit a nastavit jej jako oboustranně vstřícný. Tedy postavit do vzájemně výhodné a rovnocenné pozice jak zdravotníky, tak pacienty.  Tato internetová aplikace pozitivně vyrovnává role obou stran.

Prezentace Reservaticu se v odborných lékařských kruzích setkala s velice kladným ohlasem. U soukromých zdravotnických zařízení nic překvapivého. „Osobně mně však nesmírně překvapil pozitivní zájem o zlepšení služeb pacientům i ze strany státních zdravotnických zařízení“, říká Otakar Lucák. Je to neklamná známka celkově se měnícího uvažování celého zdravotnického sektoru.

Vyústěním všech těchto jednání bylo schválení pilotního projektu. Ve vybrané nemocnici jsou vytipovány dvě odborné ambulance, ve kterých se od května 2016 rozběhne používání objednávkového reservačního ambulantního systému - Reservatic. Pacient tak bude moct ze svého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu provést bezplatné objednání na vyšetření, kontrolu, odběry a podobně. Bude moci termíny s časovým předstihem měnit, rušit a případně včas avizovat svou nepřítomnost, pokud taková situace nastane. Zdravotnické zařízení pomocí Reservaticu získá možnost upozornit své objednané pacienty na změnu času reservace, uvolněné termíny a další služby.

Reservatic je na začátku své cesty. A tak časem vás bude automaticky upozorňovat na blížící se termíny pravidelných kontrol, preventivních vyšetření, plánované odběry a např. očkování.  

Žijeme v moderní počítačové době. Byla by škoda ji nevyužít pro své potřeby a zpříjemnění našeho života. Je určitě škoda ztrácet čas vysedáváním po ambulantních čekárnách. Reservatic šetří čas. Čas, který nám nikdo nevrátí. Jako nástroj šetří čas i zdravotníkům a umožňuje jim lépe organizovat svou práci v závislosti na vašich objednávkách.

Cíl Reservaticu je jasný. Úsměv na tvářích pacientů i zdravotníků.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.