Reservatic v nemocniciach - pilotný projekt

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Reservatic v nemocniciach - pilotný projekt

Cieľom mobilnej aplikácie Reservatic je vytvoriť moderný a flexibilný rezervačný systém pre všetky typy služieb. Spoločnosť Reservatic však ponúka jednu veľmi špeciálnu prioritu, ktorú neponúka nikto iný. Ide o online riešenie objednávania pre zdravotnícke zariadenia. "Viem, že sme sa vydali tou najťažšou cestou," hovorí autor myšlienky tohto projektu, doktor Otakar Lucák, "ale ak uspejeme medzi zdravotníckymi pracovníkmi, potom je isté, že tento startup bude mať zelenú kdekoľvek."

České zdravotníctvo možno s nadsádzkou prirovnať k známym literárnym postavám Jackyla a Hyda. Na jednej strane vysoká odbornosť a systém dostupnosti a kvality starostlivosti, ktorý je vo svete ťažko porovnateľný, a na druhej strane rigidný a zastaraný systém objednávania, ktorý stavia pacientov do úlohy čakajúceho stáda.

Každá minca má však dve strany. Druhou je tá časť populácie pacientov, ktorá tento ústretový systém zdravotnej starostlivosti rôznymi spôsobmi zneužíva. Nič nie je úplne čiernobiele. To platí aj v tomto prípade.

Spoločnosť Reservatic je historicky prvá, ktorá prišla s riešením, ako zjednodušiť systém objednávania, sprehľadniť ho a nastaviť ho ako výhodný pre obe strany. To znamená, že zdravotnícki pracovníci aj pacienti majú byť vo vzájomne výhodnom a rovnocennom postavení.  Táto webová aplikácia pozitívne vyvažuje úlohy oboch strán.

Prezentácia Reservaticu mala v lekárskych odborných kruhoch veľmi dobrý ohlas. Pre súkromné zdravotnícke zariadenia to nie je nič prekvapujúce. "Osobne ma však nesmierne prekvapil pozitívny záujem o zlepšenie služieb pre pacientov aj zo strany štátnych zdravotníckych zariadení," hovorí Otakar Lucák. Je to neklamný znak celkovej zmeny myslenia v celom sektore zdravotníctva.

Výsledkom všetkých týchto rokovaní bolo schválenie pilotného projektu. Vo vybranej nemocnici boli vybrané dve špecializované ambulancie, v ktorých sa od mája 2016 začne používať ambulantný rezervačný systém - Reservatic. Pacient sa tak bude môcť bezplatne objednať na vyšetrenia, kontroly, odbery atď. zo svojho počítača, tabletu alebo smartfónu. Bude môcť vopred zmeniť alebo zrušiť stretnutia a v prípade potreby včas oznámiť svoju neprítomnosť, ak takáto situácia nastane. Zdravotnícke zariadenia využívajúce službu Reservatic získajú možnosť informovať svojich rezervovaných pacientov o zmene termínu, voľných termínoch a ďalších službách.

Spoločnosť Reservatic je na začiatku svojej cesty. Postupom času vás tak bude automaticky upozorňovať napríklad na blížiace sa termíny pravidelných kontrol, preventívnych prehliadok, plánovaných odberov a očkovaní.  

Žijeme v modernej počítačovej dobe. Bola by škoda nevyužiť ho pre naše potreby a spríjemnenie života. Určite je škoda strácať čas vysedávaním v ambulantných čakárňach. Reservatic šetrí čas. Čas, ktorý vám nikto nikdy nevráti. Ako nástroj tiež šetrí čas zdravotníckych pracovníkov a umožňuje im lepšie organizovať svoju prácu v závislosti od vašich príkazov.

Cieľ spoločnosti Reservatic je jasný. Vyčariť úsmev na tvárach pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.