Setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Zástupce společnosti Reservatic, přesněji řečeno základající člen projektu Reservatic MUDr. Otakar Lucák, se zúčastnil setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a diskutovali o situaci v kraji.

Co bylo předmětem setkání?

Hlavním tématem se stal chytrý region, tzv. smart region, kde účastníci setkání představili své vize a představy, co by měl a bude tento projekt znamenat pro kraj. Jaké věci se budou v tomto směru vyvíjet a jak se promítnou do života občanům zdejšího kraje.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK při družné diskuzi

Kdo se účastnil setkání?

K otácze řešení chytrého regionu, se kromě již zmíněného hejtmana Ivo Vondráka účastnili také další pozvaní hosté. Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro chytrý region a dopravu, Jan Žídek, proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU pro rozvoj a spolupráci s průmyslem, Patrik Bocek, zastupitel Moravskoslezského kraje se specializací na chytrý region, dále pak Ladislav Glogar, ředitel Moravskoslezského automobilového klastru. Hlavním regionálním partnerem setkání byl Round Hill Capital, kde společnost zastupoval Stan Kubáček, Investment director.             

MUDr. Otakar Lucák s náměstkem chytrého regionu Ing. Jakubem Unuckou

Podpora systému 4.0

Hejtman Ivo Vondrák se v úvodu vyjádřil, že cílem je využití moderních technologií nejen k rozvoji průmyslu, ale také například k podpoře služeb pro obyvatelstvo. Setkání se mimo již zmíněných hostů výše účastnil také ředitel dopravního podniku Daniel Morys, dále šéf strojírenských Vítkovic Jan Světlík, Aleš Pavlík, šéf Steelcomu a majitel hokejových Vítkovic a spousta dalších významných podnikatelů a hostů.

„Není to cesta velkého skoku, ale musíme si to poctivě odpracovat. Je třeba si také uvědomit, že věda a výzkum není jen o nějakých excelentních článcích ve vědeckých časopisech, ale je to především o tom, že se výzkum musí aplikovat. V našem regionu máme kde začít. Byla tady vybudována výzkumná centra v oblasti energetiky, v oblasti ekologie, máme tady jeden z největších superpočítačů na světě. To jsou všechno věci, které nám umožňují celý proces nastartovat," vysvětlil hejtman Ivo Vondrák, který také hovořil o podpoře systému 4.0 - současném trendu digitalizace a s ním související automatizace výroby.

Ivo Vondrák uvedl, nelze jeho podporu omezit pouze na oblast techniky, ale je nutné podniknout potřebné kroky ve všech dalších oblastech, kterými jsou například trh práce, struktura vzdělávání a další. Jakub Unucka se vyjádřil, že chytrý region by se měl týkat i běžných občanů a těm by měl usnadnit život a pomáhat jim. „Třeba tím, že u zastávek MHD uvidí, jaké aktuální zpoždění jejich spoj má nebo tím, že se při cestě autem z informačních tabulí dovědí, které parkoviště je právě volné," dodal příklady pan Jakub Unucka.

Podle majitele strojírenských Vítkovic Jana Světlíka je chytrý region velmi dobrá koncepce. „Jde o to, jak stávající věci, které tady už jsou a fungují, ještě lépe využít a propojit," připomenul Jan Světlík.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.