Stretnutie s hejtmanom Moravskosliezskeho kraja

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Stretnutie s hejtmanom Moravskosliezskeho kraja

Zástupca Reservaticu, presnejšie zakladajúci člen projektu Reservatic MUDr. Otakar Lucák, sa zúčastnil stretnutia s hejtmanom Moravskosliezskeho kraja Ivom Vondrákom a diskutoval o situácii v regióne.

Čo bolo predmetom stretnutia?

Hlavnou témou bol inteligentný región, kde účastníci prezentovali svoje vízie a predstavy o tom, čo by tento projekt mal a bude znamenať pre región. Aké veci sa budú v tomto smere rozvíjať a ako sa prejavia v živote občanov miestneho regiónu.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK počas družnej diskusie

Kto sa zúčastnil na stretnutí?

Okrem spomínaného guvernéra Iva Vondráka sa diskusie o inteligentných riešeniach v regióne zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia. Jakub Unucka, námestník hejtmana pre inteligentný región a dopravu, Jan Žídek, prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU pre rozvoj a spoluprácu s priemyslom, Patrik Bocek, zástupca Moravskosliezskeho kraja so zameraním na inteligentný región, ako aj Ladislav Glogar, riaditeľ Moravskosliezskeho automobilového klastra. Hlavným regionálnym partnerom stretnutia bola spoločnosť Round Hill Capital, ktorú zastupoval Stan Kubáček, investičný riaditeľ.             

MUDr. Otakar Lucák s poslancom regiónu Smart Ing. Jakub Unucka

Podpora systému 4.0
Hejtman Ivo Vondrák v úvode uviedol, že cieľom je využívať moderné technológie nielen na rozvoj priemyslu, ale napríklad aj na podporu služieb pre obyvateľstvo. Okrem spomínaných hostí sa stretnutia zúčastnili aj Daniel Morys, riaditeľ dopravného podniku, Jan Světlík, šéf strojárskych Vítkovíc, Aleš Pavlík, šéf Steelcomu a majiteľ hokejových Vítkovíc, a mnohí ďalší významní podnikatelia a hostia.

"Nie je to veľký skok, ale musíme na tom tvrdo pracovať. Musíme si tiež uvedomiť, že veda a výskum nie sú len o vynikajúcich článkoch vo vedeckých časopisoch, ale predovšetkým o aplikovanom výskume. V našom regióne máme miesto, kde môžeme začať. Vybudovali sme tu výskumné centrá v oblasti energetiky, ekológie a máme jeden z najväčších superpočítačov na svete. To všetko sú veci, ktoré nám umožňujú naštartovať celý proces," vysvetlil guvernér Ivo Vondrák, ktorý hovoril aj o podpore Systému 4.0 - súčasného trendu digitalizácie a s tým súvisiacej automatizácie výroby.

Ivo Vondrák uviedol, že jej podpora sa nemôže obmedziť len na oblasť technológií, ale je potrebné podniknúť potrebné kroky vo všetkých ostatných oblastiach, ako je trh práce, štruktúra vzdelávania a iné. Jakub Unucka povedal, že inteligentný región by sa mal týkať aj bežných občanov a mal by im uľahčiť život a pomôcť im. "Napríklad tým, že na zastávkach verejnej dopravy zistia, aké je aktuálne meškanie ich spoja, alebo tým, že na informačných tabuliach pri cestovaní autom zistia, ktoré parkovisko je práve voľné," dodal Jakub Unucka.

Podľa Jana Světlíka, majiteľa strojárne Vítkovice, je inteligentný región veľmi dobrý koncept. "Ide o to, ako ešte lepšie využiť a prepojiť existujúce veci, ktoré tu už sú a fungujú," pripomenul Jan Světlík.

 

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.