AZ amb
AZ Heyrovského

posudkové lékařství


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Prvotní lékařská prohlídka uchazeče AZ pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti - úvodní 60 min. Zdarma
Kontrolní lékařská prohlídka uchazeče AZ při nutnosti dodání doplňujících vyšetření 20 min. Zdarma